...

Week na week houdt de Vlaamse administratie de stand van zaken bij. Er is natuurlijk de officiële registratie in Vaccinnet maar er is nog een bijkomend kanaal waarmee informatie wordt opgevraagd. Met name doen de ziekenhuizen via een webformulier ook aan zelfregistratie. Dat laat bijvoorbeeld toe onderscheid te maken in de vaccinatiestatus tussen zorgpersoneel van categorie A, niet-zorgpersoneel dat in contact staat met patiënten (categorie B) en 'ander' personeel zonder patiëntencontacten (categorie C). In de 53 Vlaamse algemene ziekenhuizen heeft nu 85,8% van de personeelsleden een eerste vaccinatie gehad -wat neerkomt op 106.583 van de 124.225 medewerkers. Een tweede prik is al weggelegd voor 75.071 mensen (60,4%). In de belangrijkste categorie A loopt dat op tot respectievelijk 87,8% (74.892 op 85.342) en 70,1% (59.853 mensen).De stand van zaken in de 31 Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen is hiermee vergelijkbaar wat betreft de eerste vaccinatie. Daar staat tegenover dat nog niet de helft van de medewerkers op 3 april al een tweede dosis had gekregen. Concreet zijn 6.995 van de 13.127 medewerkers van psychiatrische ziekenhuizen al een tweede maal ingeënt (45,3%), in de zorgcategorie A ligt dit percentage iets hoger (47,5%). Tot slot behoren ook de zes revalidatieziekenhuizen tot de Vlaamse bevoegdheid. Van de 2.258 medewerkers in de revalidatieziekenhuizen ontving 90,4% al een eerste prik maar nog slechts 816 (36,1%) een tweede inenting. Toegespitst op de zorgmedewerkers van categorie A gaat het respectievelijk over 78,4% (1.245 mensen) en 623 medewerkers (39,3%). Merkwaardig is dat volgens deze statistieken 126,1% (!) in categorie B een eerste prik ontving: 608 van de 482 personeelsleden.