...

U kan de survey volledig anoniem invullen. De vragen richten zich tot artsen die het Nederlands voldoende machtig zijn en die tijdens hun professionele activiteiten in contact komen met koppels/mannen tussen 18 en 50 jaar. Doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in de informatienoden en huidige praktijk van artsen in verband met het medicatiegebruik door mannen. Ook de mogelijke invloed op hun vruchtbaarheid, zwangerschap en de gezondheid van hun nageslacht wordt nagegaan.De onderzoekers danken u alvast hartelijk voor uw deelname en vragen de survey ook te delen met de collega's.