...

Mensen met chronische, degeneratieve aandoeningen worden vroeg of laat geconfronteerd met complexere zorgnoden. Dat kan hun levenskwaliteit, zelfregie, zorgcoördinatie of zorgcontinuïteit in het gedrang brengen. Het project 'case-management dat sinds juli 2023 loopt, speelt daarop in. Het staat een geïntegreerd en persoonsgericht zorgmodel voorop waarbij wordt uitgetest of pathologie-specifieke casemanagers kunnen helpen. Casemanagers onderzoeken en behartigen de levensdoelen van de zorgvrager en werken onafhankelijk, complementair en ondersteunend aan het betrokken zorgteam. Zowel de zorgvrager zelf, zijn naasten of de betrokken zorgverstrekkers kunnen een vraag naar casemanagement formuleren. In dit proefproject is hun dienstverlening kosteloos.Vier patiëntenverenigingen werd gevraagd een model van casemanagement te ontwikkelen en te implementeren. De ALS Liga, Huntington Liga, MS-Liga Vlaanderen en de Vlaamse Parkinson Liga bundelden hun krachten. Elke betrokken patiëntenvereniging zet één of meerdere casemanagers in.Een persoon met een van de vier aandoeningen of een naaste met een complexe zorg- en ondersteuningsnood kan dus een beroep doen op een casemanager met expertise. De expertise situeert zich binnen één van de ziektebeelden. Hij beschikt ook over de nodige kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen. De casemanager werkt vraaggestuurd en fungeert als onafhankelijk en vast aanspreekpunt voor de persoon met de chronische ziekte, zijn informele context en de leden van het zorgteam. Hij is de verbindingspersoon tussen het zorgteam en de diensten binnen de zorg- en welzijnssector. Hij behartigt ook de belangen van de zorgvrager bij de betrokken professionals en door de communicatie in het team te faciliteren. De interventie van een casemanager is beperkt in de tijd en kan ingeschakeld worden van bij het begin. Indien nodig gebeurt dat meermaals tijdens het zorgproces. Bedoeling is dat hij maximaal aan empowerment van de persoon en de zelfstandigheid van het zorgteam werkt.Meer infoALS 016/23.95.82, casemanager@als.beHuntington Liga: 016/45.27.59, socialedienst@huntingtonliga.beMS-Liga Vlaanderen: 078.48.20.82, casemanager@ms-vlaanderen.beVlaamse Parkinson Liga: 0473.71.45.24, contact@parkinsonliga.be