...

Tijdens de pandemie moesten heel wat oncologische onderzoeken en behandelingen uitgesteld worden. Welke acties heeft de Stichting tegen Kanker ondernomen in die bijzondere situatie?Benoît Koerperich: We hebben vooral gecommuniceerd naar de patiënten en de overheid. Gezien het relatief angstwekkende klimaat hebben we de bevolking regelmatig gewezen op het belang van screening. Zo hebben we in maart weer een campagne gevoerd om de sensibilisering voor darmkankerscreening te promoten. We hebben de overheden gewaarschuwd en op het hart gedrukt dat het uitstellen van bepaalde zorg gevolgen voor de gezondheid zal hebben. Mensen die niet op tijd worden gescreend of behandeld, lopen op korte termijn het risico kanker te krijgen, meer zware behandelingen te moeten ondergaan dan ze onder normale omstandigheden zouden hebben gekregen of ze lopen het gevaar dat de behandeling te laat komt. Er werd weliswaar geluisterd naar onze eisen, maar de overheden waren ook geobsedeerd door de covidcrisis. Helaas kan de behandeling van kanker niet wachten. En we mogen niet vergeten dat kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak is in België. Hebben sommige kankers meer geleden dan andere door het uitstellen van behandelingen?We hebben nog geen statistieken. Onder normale omstandigheden kunnen sommige vormen van kanker veel beter behandeld worden dan andere. Vandaag zijn de overlevingskansen van pancreaskanker bijvoorbeeld nog altijd relatief klein. In België worden elk jaar 70.000 kankers geregistreerd. We zullen de cijfers over het aantal gevallen in 2020 en 2021 nauwlettend in de gaten moeten houden. Hét probleem zal het aantal gevallen zijn dat aanvankelijk als relatief goedaardig werd beschouwd, maar niet tijdig behandeld werd. Hebben oncologen op het terrein de Stichting tegen Kanker op de hoogte gebracht van de moeilijke situatie?We hebben nauwe contacten met onder meer alle ziekenhuizen in België, omdat de helft van de donaties die we ontvangen aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed. In het veld fungeren regionale coördinatoren als schakel tussen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de Stichting. Wij doen dienst als klankbord voor de berichten die we uit het veld krijgen. Vaak nemen we het initiatief om de autoriteiten te alarmeren op basis van informatie van artsen. Waar nodig ondersteunen we onze communicatie door het woord te geven aan een onderzoeker of een arts. Hoe informeert de Stichting patiënten en artsen over de nieuwste therapeutische ontwikkelingen in de oncologie? Het is nooit onze bedoeling om artsen te vervangen. Ons medisch directieteam, bestaande uit drie personen, volgt de ontwikkeling van nieuwe behandelingen op de voet. Al 30 jaar ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek in België via beurzen of 'grants'. In die periode werd 220 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek. De Stichting was overigens een pionier op vele gebieden, zoals bijvoorbeeld de immunotherapie. We sturen berichten naar patiënten en donoren over medische innovaties in een taal die ze kunnen begrijpen. Ons doel is uiteraard niet om therapeutisch advies te geven of een ziekenhuis of arts aan te bevelen. Onze rol is eerder om de patiënt te begeleiden, omdat een kankerbehandeling volgen een lange weg is. Bepaalde patiënten voor wie interventies niet of onvoldoende worden terugbetaald, steunen we financieel, bijvoorbeeld bij esthetische ingrepen na zware kankerbehandelingen. De Stichting organiseert ook webinars waarin een expert een relatief breed onderwerp behandelt, bijvoorbeeld huidkanker. Deze conferenties worden bijgewoond door enkele honderden mensen die vragen kunnen stellen. Ons doel is om een wetenschappelijk antwoord te bieden op hun zorgen. Ook brengen we onze 200.000 donateurs via tijdschriften en brochures op de hoogte van de vooruitgang. Maar het is ook zo dat de publieke middelen voor onderzoek in België de afgelopen jaren sterk zijn gedaald en dat dat aspect overgenomen werd door organisaties zoals de Stichting tegen Kanker. De Stichting viert haar 100-jarig bestaan in 2024. Staan er nog nieuwe projecten op stapel? Elk jaar groeit de Stichting een beetje. We blijven drie missies nastreven: ondersteuning van onderzoek; steun en begeleiding van patiënten, hun families en patiëntenorganisaties; preventie, met inbegrip van screening, op alle niveaus. De Stichting wil financieel, politiek en wetenschappelijk onafhankelijk blijven. Wij ontvangen geen geld van de overheid, behalve om rookstop te financieren. We moeten consistent blijven in onze missies. De komende jaren zullen we ons aanpassen aan de digitalisering van de samenleving en aan de naleving van de GDPR. We focussen ook vooral op de genetica en erfelijke aspecten van kanker.