In februari van dit jaar kwam de Limburgse radiotherapeut aan het hoofd te staan van het VBS, als opvolger van Marc Moens, die de functie 28 jaar lang uitoefende.

Oorspronkelijk uit Turnhout woont en werkt Marc Brosens al sinds 1994 in Hasselt. Hij is er verbonden aan het Limburgs Oncologisch Centrum. Geneeskunde studeren en specialiseren in radiotherapie deed hij in Leuven en in Frankrijk. Vervolgens ging Brosens van 1991 tot 1994 aan de slag in de Brusselse kliniek Sint-Jan.

Het bestuurscomite van het VBS heeft op 12 juli zijn ontslag als secretaris-generaal geacteerd. Statutair worden zijn functies tot de volgende algemene vergadering waargenomen door Bart Dehaes en Etienne Marbaix, respectievelijk Nederlandstalig en Franstalig adjunct-secretaris.

Het bestuurscomité bedankt dokter Brosens voor zijn inspanningen en de manier waarop hij zich heeft ingezet voor deze functie.

In februari van dit jaar kwam de Limburgse radiotherapeut aan het hoofd te staan van het VBS, als opvolger van Marc Moens, die de functie 28 jaar lang uitoefende.Oorspronkelijk uit Turnhout woont en werkt Marc Brosens al sinds 1994 in Hasselt. Hij is er verbonden aan het Limburgs Oncologisch Centrum. Geneeskunde studeren en specialiseren in radiotherapie deed hij in Leuven en in Frankrijk. Vervolgens ging Brosens van 1991 tot 1994 aan de slag in de Brusselse kliniek Sint-Jan. Het bestuurscomite van het VBS heeft op 12 juli zijn ontslag als secretaris-generaal geacteerd. Statutair worden zijn functies tot de volgende algemene vergadering waargenomen door Bart Dehaes en Etienne Marbaix, respectievelijk Nederlandstalig en Franstalig adjunct-secretaris. Het bestuurscomité bedankt dokter Brosens voor zijn inspanningen en de manier waarop hij zich heeft ingezet voor deze functie.