Alles over VBS

De kinderartsen en de gynaecologen lanceren een petitie tegen het forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby. Ze plannen indien nodig ook gerechtelijke acties, bij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof.

"Ik heb zoveel geluk, zoveel mogelijkheden gehad in mijn carrière dat ik mijn kennis en kunde ten dienste wou stellen van zij die het echt nodig hebben". Zo'n veertig jaar geleden behaalde Specialist van het Jaar 2018 Greta Dereymaeker als eerste vrouw aan KU Leuven het diploma van orthopedisch chirurg. Op tientallen missies in Afrika en Azië opereerde ze om en bij de 1.500 jonge patiënten met klompvoeten. Ze is vandaag een van de laatste chirurgen in België die deze procedures nog beheerst.

Op zaterdag 24 november reikt minister De Block de award 'De Specialist van het jaar' uit. Aansluitend organiseert het VBS in samenwerking met Artsenkrant een interessant symposium over de kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist. Inschrijven kan u hier.

De vierde genomineerde voor de prijs 'De Specialist van het jaar' is internist van opleiding, met een bijzondere interesse en bekwaamheid in allergologie en klinische immunologie. "Het is hoog tijd dat deze multidisciplinaire discipline bij uitstek erkend wordt als apart specialisme", bepleit prof. Jan Ceuppens.

Tijdens het jaarlijkse VBS-congres gisteren, met als thema GDPR, viel Marc Moens een pakkend eerbetoon te beurt. Na 28 jaar geeft hij zijn mandaat als algemeen secretaris van de Vereniging van Belgische Specialistenverenigingen door aan dokter Marc Brosens, die werd verkozen tijdens de algemene vergadering.

"Onze kernactiviteit is erkenning en normering in de verschillende vakgebieden en een correcte verdeling van prestaties in de nomenclatuur. Niet de renumeratie ervan. En als overkoepelende organisatie willen we de dialoog tussen specialisten aanwakkeren." Zegt Marc Brosens, gedoodverfd opvolger van Marc Moens als secretaris-generaal bij het VBS.

Dokter Marc Moens houdt het voor bekeken als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten (VBS). Daarmee komt een einde aan een era van liefst 28 jaar waarin hij de functie onafgebroken bekleedde. Gisterenavond deelde het directiecomité van het VBS mee dat dokter Marc Brosens, radiotherapeut in het Limburgs oncologisch centrum, kandidaat is om Marc Moens op te volgen.

Een hoorapparaat verbetert de levenskwaliteit van slechthorenden aanzienlijk. Jammer genoeg weten weinig mensen dat die apparaten gedeeltelijk kunnen terugbetaald worden. De enquête EuroTrak 2017, uitgevoerd bij meer dan 4.000 Belgen, leert ons wat onze landgenoten denken van hoorapparaten.

Het jaar 2016 was bijzonder disruptief voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het VBS-jaarverslag van Marc Moens. In de krant lichtten we al een tipje van de sluier op. Op het VBS-congres van 4 februari belichtte de auteur zelf al enkele trends. Ondertussen kunt u het jaarverslag op de website van VBS vinden. Een zaak die dr. Moens opviel: "Ondanks alles blijven artsen geloven in het akkoordensysteem."

Om te voldoen aan het Vlaams eisenkader en de accreditatienormen rond desinfectie van endoscopen hebben veel ziekenhuizen al verbouwingen en extra investeringen gedaan. Het eisenkader is echter nog niet van kracht omwille van ontoereikende financiering en onvolledige wetenschappelijke onderbouwing.

Om het akkoordensysteem in stand te houden, is een wettelijk kader nodig zodat de honoraria automatisch geïndexeerd worden op het ogenblik dat de spilindex wordt overschreden. Dat schrijft dokter Marc Moens in zijn jaarverslag 2016 voor het VBS.