...

In principe was Brieuc Van Damme (37), econoom van opleiding en voormalig adjunct-kabinetschef van Maggie De Block als minister van sociale zaken en volksgezondheid, bezig aan een mandaat van zes jaar bij het Riziv. Normaal gesproken eindigde dit pas op 31 november 2026.In de praktijk vertrekt Van Damme dus al eind van dit jaar. Bedoeling is dat hij in de resterende maanden "de continuïteit verzekert en de talrijke dossiers en projecten waarbij hij nauw betrokken was overdraagt of afwerkt," zo luidt het in een communiqué van het Riziv.Op 24 september benoemde de raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting Brieuc Van Damme tot gedelegeerd bestuurder. Die functie neemt hij volgens een persbericht van de Stichting op vanaf 1 februari 2022. Hij volgt Luc Tayaert de Borms op die de functie 25 jaar uitoefende en op pensioen gaat. Van Damme hoopt bij de Koning Boudewijnstichting postcorona "bij te dragen aan het inclusiever en performanter maken van ons land met innoverende projecten en beleidsverbeterende initiatieven."Het Riziv ondertussen zal de nodige stappen zetten om voor een overgangsperiode een directeur-generaal ad interim te benoemen. Daarnaast wordt de functie van directeur-generaal vacant gezet. De overheid start een nieuwe selectieprocedure op zodat een nieuwe ambtenaar voor deze topfunctie benoemd kan worden.