Minister De Block: "Next-generation sequencing is een mooi voorbeeld van hoe technologie de zorg voor patiënten kan verbeteren. Dankzij deze moderne DNA-analysetechniek kunnen we op voorhand nagaan bij welke behandeling een kankerpatiënt het meeste baat heeft. Als patiënt word je zo beter geholpen dan met klassieke chemotherapie en heb je ook minder last van bijwerkingen. Door deze techniek nu op grote schaal en op een georganiseerde manier te gebruiken, zetten we een belangrijke stap vooruit in de kankerzorg."

Wegens de hoge complexiteit en kostprijs wordt de NGS-technologie vooralsnog vooral gebruikt in hooggespecialiseerde centra, in het kader van klinische proeven met nieuwe gerichte behandelingen. De techniek wordt evenwel beetje bij beetje beter betaalbaar, waardoor ze op bredere schaal kan worden ingezet, stelt de minister.

Samenwerken in netwerken

Laboratoria die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij het Riziv om NGS op te nemen in hun routineprogramma voor kankerdiagnostiek. Enkel wettelijk erkende laboratoria die daarbovenop over een accreditatie voor NGS-diagnostiek beschikken, kunnen de NGS-conventie ondertekenen. Laboratoria en ziekenhuizen die willen deelnemen, zullen gespecialiseerde NGS-netwerken moeten vormen waarbinnen ze de noodzakelijke expertise opbouwen in dit domein. Op die manier krijgen patiënten de garantie dat de complexe resultaten van hun NGS-test zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd. Tezelfdertijd laat de samenwerking in netwerken toe om de uitgaven onder controle te houden, luidt het.

De NGS-testresultaten zullen geanonimiseerd worden bijgehouden in een aparte databank van healthdata.be. Deze informatie is belangrijk om in de toekomst gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Ze zal bijvoorbeeld toelaten om beter in te schatten hoe frequent bepaalde DNA-afwijkingen voorkomen en welke behandelingen effectief werken voor welke patiënt.

Terugbetaling harmoniseren

Verder wordt ook gewerkt aan een harmonisatie van de terugbetalingsprocedures voor diagnostische testen en voor gepersonaliseerde behandelingen. Vandaag volgen beide procedures een aparte weg binnen het Riziv. De procedure voor de terugbetaling van nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen verloopt vaak veel sneller dan die voor de terugbetaling van diagnostische testen. Dit leidt tot situaties waarbij een gepersonaliseerde behandeling wél al terugbetaald is voor de patiënt maar de voorafgaandelijke diagnostische test nog niet. Door de terugbetaling van diagnostiek en behandeling structureel aan elkaar te koppelen, wil minister De Block dit probleem uit de weg ruimen.

Ze maakt voor de voorbereiding van het project 5,1 miljoen euro vrij uit het Kankerplan. Daarbij komt een investering van 2 miljoen euro per jaar in de terugbetaling van de moleculaire 'companion diagnostic'-testen (via het Kankerplan) en nog eens 2 miljoen euro per jaar voor de financiering van de NGS-conventie (via het Riziv). Het pilootproject steunt op een intense samenwerking tussen het beleid en de verschillende actoren op het terrein. Het Kankercentrum van Sciensano neemt de coördinatie op zich.

Meer hierover leest u in Artsenkrant van aanstaande vrijdag.

Minister De Block: "Next-generation sequencing is een mooi voorbeeld van hoe technologie de zorg voor patiënten kan verbeteren. Dankzij deze moderne DNA-analysetechniek kunnen we op voorhand nagaan bij welke behandeling een kankerpatiënt het meeste baat heeft. Als patiënt word je zo beter geholpen dan met klassieke chemotherapie en heb je ook minder last van bijwerkingen. Door deze techniek nu op grote schaal en op een georganiseerde manier te gebruiken, zetten we een belangrijke stap vooruit in de kankerzorg."Wegens de hoge complexiteit en kostprijs wordt de NGS-technologie vooralsnog vooral gebruikt in hooggespecialiseerde centra, in het kader van klinische proeven met nieuwe gerichte behandelingen. De techniek wordt evenwel beetje bij beetje beter betaalbaar, waardoor ze op bredere schaal kan worden ingezet, stelt de minister. Samenwerken in netwerkenLaboratoria die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij het Riziv om NGS op te nemen in hun routineprogramma voor kankerdiagnostiek. Enkel wettelijk erkende laboratoria die daarbovenop over een accreditatie voor NGS-diagnostiek beschikken, kunnen de NGS-conventie ondertekenen. Laboratoria en ziekenhuizen die willen deelnemen, zullen gespecialiseerde NGS-netwerken moeten vormen waarbinnen ze de noodzakelijke expertise opbouwen in dit domein. Op die manier krijgen patiënten de garantie dat de complexe resultaten van hun NGS-test zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd. Tezelfdertijd laat de samenwerking in netwerken toe om de uitgaven onder controle te houden, luidt het.De NGS-testresultaten zullen geanonimiseerd worden bijgehouden in een aparte databank van healthdata.be. Deze informatie is belangrijk om in de toekomst gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Ze zal bijvoorbeeld toelaten om beter in te schatten hoe frequent bepaalde DNA-afwijkingen voorkomen en welke behandelingen effectief werken voor welke patiënt.Terugbetaling harmoniserenVerder wordt ook gewerkt aan een harmonisatie van de terugbetalingsprocedures voor diagnostische testen en voor gepersonaliseerde behandelingen. Vandaag volgen beide procedures een aparte weg binnen het Riziv. De procedure voor de terugbetaling van nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen verloopt vaak veel sneller dan die voor de terugbetaling van diagnostische testen. Dit leidt tot situaties waarbij een gepersonaliseerde behandeling wél al terugbetaald is voor de patiënt maar de voorafgaandelijke diagnostische test nog niet. Door de terugbetaling van diagnostiek en behandeling structureel aan elkaar te koppelen, wil minister De Block dit probleem uit de weg ruimen.Ze maakt voor de voorbereiding van het project 5,1 miljoen euro vrij uit het Kankerplan. Daarbij komt een investering van 2 miljoen euro per jaar in de terugbetaling van de moleculaire 'companion diagnostic'-testen (via het Kankerplan) en nog eens 2 miljoen euro per jaar voor de financiering van de NGS-conventie (via het Riziv). Het pilootproject steunt op een intense samenwerking tussen het beleid en de verschillende actoren op het terrein. Het Kankercentrum van Sciensano neemt de coördinatie op zich. Meer hierover leest u in Artsenkrant van aanstaande vrijdag.