Patiënten rekruteren voor klinische studie: Orde zet puntjes op de i

29/01/18 om 11:32 - Bijgewerkt om 12:15

Artsen-navorsers mogen proefpersonen rekruteren voor klinisch onderzoek aan de hand van advertenties. Dat moet evenwel op een ethische en deontologische wijze gebeuren; de advertentie mag niet misleidend zijn.

Patiënten rekruteren voor klinische studie: Orde zet puntjes op de i

Melanoma Research © Lighthouse\UIG

Dat zegt de Orde der Artsen in een aanpassing van het advies terzake van 17 september 1994.

"De eventuele financiële vergoeding van de deelnemer mag de kosten en de eventuele inkomstenderving niet overschrijden; ze mag niet afhankelijk zijn van het resultaat van het onderzoek. Financieel voordeel mag geen aansporing zijn tot deelname aan klinische proeven", stelt de nationale raad.

De wijze van rekruteren en de eventuele financiële overeenkomst moeten vermeld worden in het protocol van biomedisch onderzoek dat wordt voorgelegd aan het bevoegde ethische comité, luidt het verder. "Van dit comité wordt verwacht dat het zich bij de beoordeling zal baseren op internationaal aanvaarde normen, in het bijzonder de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association."