...

In het Westen geneest ongeveer 80% van de kinderen met kanker. In ontwikkelingslanden ligt dat percentage helaas veel lager. Daar wordt immers bij ongeveer de helft van de kinderen nooit een behandeling opgestart of ze wordt vroegtijdig afgebroken. "Maar nu is het tijd om daar aandacht aan te besteden en er actie tegen te ondernemen", zegt dr. Saskia Mostert, arts-onderzoeker bij het Nederlandse VU medisch centrum en lid van de SIOP (International Society of Paediatric Oncology).De redenen waarom behandelingen zo dikwijls vroegtijdig worden afgebroken, lopen uiteen. Mostert: "Het is niet alleen een kwestie van geld. Ook het feit dat artsen ouders amper informatie verschaffen over de behandeling speelt mee. Als je als ouder bijvoorbeeld niet weet dat een chemokuur je kind eerst zieker maakt voordat het kan genezen, denk je al snel dat de behandeling averechts werkt. Niet meer naar het ziekenhuis gaan, dat bovendien uren reizen is, ligt dan voor de hand."Ook de kinderoncologische studies in ontwikkelingslanden moeten beter. Kinderen die geen volledige behandeling krijgen, worden nu vaak niet opgenomen in de cijfers. De onderzoeksresultaten schetsen zo een positiever beeld dan de werkelijkheid.