...

De nieuwe leerstoel streeft naar een proactief zorgmodel voor hart- en vaatziekten. Dat is nodig, zo motiveert het ACHG, want samen met kanker blijft dit de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Nochtans kan de juiste monitoring, preventie, vroegdetectie en behandeling heel wat ellende voorkomen. Chronische aandoeningen, ook atherosclerotische hart- en vaatziekten (ASCVD), worden vaak gekenmerkt door multimorbiditeit. Een ziekte-specifieke aanpak voldoet dus niet. 60% van de 65-plussers heeft minstens twee belangrijke chronische aandoeningen maar daarop is het zorgsysteem niet voorbereid. Daarvoor is een transformatie nodig van het huidige reactieve systeem naar een systeem dat proactieve en preventieve zorg benadrukt.Populatiemanagement kan deze paradigmashift versnellen. Daarbij worden gezondheidsdata van populaties gebruikt binnen een welomschreven geografisch gebied. Zo identificeert men indicatoren die op gezondheidsrisico's wijzen. Het laat zorgverleners en het beleid toe veel doelgerichter in te grijpen. Over de manier waarop populatiemanagement geïntegreerd wordt in het Belgische gefragmenteerde zorgsysteem en datalandschap zijn er nog heel wat open vragen. Met de Covid-barometer, de Covid-vaccinatiebarometer, de diabetes- en antibioticabarometer zette het ACHG wel reeds een aantal stappen.De nieuwe leerstoel wil met populatiemanagement-onderzoek inzetten op een geïntegreerde aanpak van ASCVD via de ontwikkeling van nieuwe huisartsbarometers. Er worden voor huisartsen bijvoorbeeld barometer-tools ontwikkeld om op basis van gezondheidsdata in de patiëntendossiers vroegtijdig mensen met een risico op te sporen en om gediagnosticeerde patiënten beter op te volgen. Verder hoopt de nieuwe leerstoel een bijdrage te leveren aan het interfederaal plan voor geïntegreerde zorg dat in principe weldra wordt bekendgemaakt.De nieuwe leerstoel wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking van Novartis. Bron: Contactblad ACHG, januari-maart 2024.