Healthspace.be is een digitale plek voor artsen (in spe). Op het platform zijn getuigenissen van collega-artsen en andere zorgprofessionals te vinden, interviews met experten, concrete tips, aankondigingen van cursussen en studiedagen, webinars en wegwijzers naar andere begeleiding.

De lancering vindt niet toevallig plaats na de eerste zomer en vakantieperiode postcovid. De covidcrisis stelde de thematiek van mentale kwetsbaarheid en weerbaarheid bij artsen op scherp. De grootste golven zijn dan wel achter de rug (?), de gevolgen laten zich nog steeds voelen met wachtlijsten en uitgestelde operaties, uitval en tekorten van personeel om er maar enkele te noemen. De werklast is en blijft hoog.

Dat weegt op een mens, en artsen zijn en blijven mensen. Healthspace.be wil een ondersteuning zijn voor (toekomstige) artsen op vlak van mentaal welzijn en hen een hart onder de riem steken. Door er ruimte aan te geven wil healthspace.be thema's als kwetsbaarheid, burn-out, omgaan met imperfectie, conflicten, verslaving... bespreekbaarder maken. Dat is verre van vanzelfsprekend in een wereld zoals de medische waar rationaliteit, competitie en onbeperkte beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden. Maar wel nodig. De slagzin van healthspace.be is dan ook 'verhalen delen om de zorgsector menselijker te maken'.

Healthspace.be werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Arts in Nood, het hulpverleningsplatform voor artsen dat zich al vele jaren inzet om artsen met een (psychische) kwetsbaarheid voort te helpen.

Adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon, die in Artsenkrant in de reeks 'Kwetsbaarheid & Veerkracht' getuigde over kwetsbare periodes in zijn leven en pleitbezorger is van het bespreekbaar(der) maken van mentaal welzijn, is peter van het project.

Healthspace.be is een digitale plek voor artsen (in spe). Op het platform zijn getuigenissen van collega-artsen en andere zorgprofessionals te vinden, interviews met experten, concrete tips, aankondigingen van cursussen en studiedagen, webinars en wegwijzers naar andere begeleiding. De lancering vindt niet toevallig plaats na de eerste zomer en vakantieperiode postcovid. De covidcrisis stelde de thematiek van mentale kwetsbaarheid en weerbaarheid bij artsen op scherp. De grootste golven zijn dan wel achter de rug (?), de gevolgen laten zich nog steeds voelen met wachtlijsten en uitgestelde operaties, uitval en tekorten van personeel om er maar enkele te noemen. De werklast is en blijft hoog. Dat weegt op een mens, en artsen zijn en blijven mensen. Healthspace.be wil een ondersteuning zijn voor (toekomstige) artsen op vlak van mentaal welzijn en hen een hart onder de riem steken. Door er ruimte aan te geven wil healthspace.be thema's als kwetsbaarheid, burn-out, omgaan met imperfectie, conflicten, verslaving... bespreekbaarder maken. Dat is verre van vanzelfsprekend in een wereld zoals de medische waar rationaliteit, competitie en onbeperkte beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen worden. Maar wel nodig. De slagzin van healthspace.be is dan ook 'verhalen delen om de zorgsector menselijker te maken'. Healthspace.be werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Arts in Nood, het hulpverleningsplatform voor artsen dat zich al vele jaren inzet om artsen met een (psychische) kwetsbaarheid voort te helpen. Adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon, die in Artsenkrant in de reeks 'Kwetsbaarheid & Veerkracht' getuigde over kwetsbare periodes in zijn leven en pleitbezorger is van het bespreekbaar(der) maken van mentaal welzijn, is peter van het project.