...

Artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met mentale problemen. Samen met musculoskeletale aandoeningen zijn het ook de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Er is niet alleen de ziekte maar ook de vraag welke persoonlijke en professionele toekomst de patiënt nog heeft. Vooral voor huisartsen, die al onder hoge werkdruk staan, is het niet evident om daarvoor voldoende tijd vrij te maken. En niet alle artsen zijn hier even goed in, dat is ook een kwestie van opleiding. Vernieuwend in de conventie 'Psychologische zorg in de eerste lijn' die de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg nu uitrollen is dan ook dat ze inzet op het ondersteunen van artsen in de omgang met psychische problemen. Artsen moeten zich goed in hun vel voelen. Hun grote inzet om patiënten te helpen, vertaalt zich niet alleen in werkuren. Problemen nestelen zich ook in het hoofd van de arts. Het laat hen zelden los en dat siert hen. Maar met zich opstapelende stress, eventueel in combinatie met persoonlijke moeilijkheden, is er nog weinig nodig om er onderdoor te gaan. Eén persoon op vier heeft vroeg of laat een psychisch probleem. We mogen echt niet denken dat het artsenkorps daar een uitzondering op vormt. De voorbije twee jaren hakten bovendien zwaar in op de medische praktijk. Artsen (in opleiding) stonden en staan vaak onder zware druk. Enkel grondige hervormingen in de organisatie van de medische praktijk en een vermindering van de administratieve overlast kunnen dit oplossen. Voor het eerst zetten we een zekere rem op het 'ziektebriefje'. Nog deze legislatuur verlichten we de toenemende administratieve last met attestgeneesmiddelen weer. Essentieel is samenwerken bevorderen en huisartsenpraktijken sterker ondersteunen. Samenwerking met onder meer psychologen en verpleegkundigen is één ding. Nood aan een vlotte samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen ziekenhuizen en huisartsen, tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra,... een ander. Dat is het recept voor een sterkere gezondheidszorg waarin ook zorgverstrekkers zich beter voelen.