Nictiz en Nivel ondervroegen 611 respondenten over hun gebruik van het e-consult in 2016. Daarbij stel je via e-mail of website een vraag aan je zorgverlener, bijvoorbeeld over een geneesmiddel, onderzoeksuitslag of in verband met een controle-afspraak. Uit het onderzoek (*) blijken zowel positieve als negatieve geluiden.

Zo vindt 60% dat je goed kan nadenken over de vraag die je wil stellen. Ruim de helft vindt dat een e-consult eenvoudig is (55%), en makkelijk is om te leren gebruiken (53%). De meerwaarde tegenover het telefonisch consult zit er volgens de ondervraagden vooral in dat je het kan doen wanneer het je uitkomt.

De helft van de patiënten denkt bij een e-consult dan weer minder persoonlijke aandacht te krijgen. Zo'n veertig procent verwacht problemen met doorvragen over een antwoord bij online contact.

Oude gewoontes

Hoewel zes op de tien van de ondervraagde huisartsen en 34% van de ondervraagde specialisten het e-consult aanbieden (in Nederland kunnen artsen e-consulten declareren bij de zorgverzekeraar, nvdr), blijft het gebruik ervan echter achter.

"Het lage gebruik van het e-consult lijkt niet te komen doordat zorggebruikers geen positieve punten aan het e-consult zien", zeggen de onderzoekers. Een mogelijke verklaring volgens hen is dat een groot deel van de patiënten niet weet of een e-consult mogelijk is bij hun huisarts of medisch specialist. Zo maakte in 2016 maakte maar 3 procent van de respondenten gebruik van de mogelijkheid via e-mail of website een vraag te stellen aan hun zorgverlener.

Daarnaast tonen de resultaten aan dat zorggebruikers niet goed weten of een e-consult bruikbare informatie oplevert, goed werkt en betrouwbaar is.

Ook spelen oude gewoontes volgens de onderzoekers mogelijk een rol bij het geringe gebruik. Zorggebruikers zijn gewend om te bellen voor het maken van een afspraak en maken daarom geen gebruik van de digitale mogelijkheden.

(*) Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith de Jong. Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult. Gebruikers zijn positiever over het e-consult dan niet gebruikers. Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz, 2017).

Nictiz en Nivel ondervroegen 611 respondenten over hun gebruik van het e-consult in 2016. Daarbij stel je via e-mail of website een vraag aan je zorgverlener, bijvoorbeeld over een geneesmiddel, onderzoeksuitslag of in verband met een controle-afspraak. Uit het onderzoek (*) blijken zowel positieve als negatieve geluiden.Zo vindt 60% dat je goed kan nadenken over de vraag die je wil stellen. Ruim de helft vindt dat een e-consult eenvoudig is (55%), en makkelijk is om te leren gebruiken (53%). De meerwaarde tegenover het telefonisch consult zit er volgens de ondervraagden vooral in dat je het kan doen wanneer het je uitkomt.De helft van de patiënten denkt bij een e-consult dan weer minder persoonlijke aandacht te krijgen. Zo'n veertig procent verwacht problemen met doorvragen over een antwoord bij online contact.Oude gewoontesHoewel zes op de tien van de ondervraagde huisartsen en 34% van de ondervraagde specialisten het e-consult aanbieden (in Nederland kunnen artsen e-consulten declareren bij de zorgverzekeraar, nvdr), blijft het gebruik ervan echter achter. "Het lage gebruik van het e-consult lijkt niet te komen doordat zorggebruikers geen positieve punten aan het e-consult zien", zeggen de onderzoekers. Een mogelijke verklaring volgens hen is dat een groot deel van de patiënten niet weet of een e-consult mogelijk is bij hun huisarts of medisch specialist. Zo maakte in 2016 maakte maar 3 procent van de respondenten gebruik van de mogelijkheid via e-mail of website een vraag te stellen aan hun zorgverlener. Daarnaast tonen de resultaten aan dat zorggebruikers niet goed weten of een e-consult bruikbare informatie oplevert, goed werkt en betrouwbaar is. Ook spelen oude gewoontes volgens de onderzoekers mogelijk een rol bij het geringe gebruik. Zorggebruikers zijn gewend om te bellen voor het maken van een afspraak en maken daarom geen gebruik van de digitale mogelijkheden.(*) Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith de Jong. Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult. Gebruikers zijn positiever over het e-consult dan niet gebruikers. Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz, 2017).