Alles over Nivel

Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden de mogelijkheid aan om via een website of e-mail een vraag te stellen: het zogenaamde e-consult. Zorggebruikers maken er echter nog maar weinig gebruik van. Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen zijn de voornaamste hinderpalen, blijkt uit Nederlands onderzoek.

Off-label gebruik van geneesmiddelen in de Europese Unie komt veelvuldig voor, zowel in de eerste- als tweedelijn. Zo schrijft meer dan 55 procent van de artsen off-label voor. Dat blijkt uit een studie van o.m. Nivel in opdracht van de Europese Commissie.

Artsen volgen het ene behandeladvies bij kanker vaker op dan het andere. Dat varieert van het opvolgen van adviezen bij 40% van de patiënten tot het opvolgen bij 90% van de patiënten. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek naar 15 behandeladviezen voor kanker.

Zorgverleners in de eerste lijn doen steeds vaker beroep op de meningen en ervaringen van hun patiënten. Naast feedback geven zijn een goede organisatie en financiële incentives een belangrijke voorwaarde voor succesvolle patiëntenparticipatie.

Hart- en vaatpatiënten die van apothekers een ander dan het vertrouwde middel krijgen, ervaren daar vaker problemen mee. Dat stelden onderzoekers van Nivel vast.