Alles over Nivel

Een op de vier contacten van frequente gebruikers van de huisartsenwachtpost vindt plaats omwille van psychische problemen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Nivel. "Hoewel het om een kleine groep patiënten gaat, kan de impact op de wachtpost vanwege het hoge aantal contacten toch groot zijn", klinkt het.

Sinds 1 april kan een huisapotheker patiënten die dagelijks vijf of meer medicijnen nemen een medicatienazicht voorstellen. Dat beoogt een optimalisatie van het geneesmiddelengebruik. Domus Medica vindt dit een goed initiatief maar stelt dat het actieplan "enkel een succes kan worden als het in tandem met de huisarts wordt uitgewerkt."

Door de mogelijkheid om het patiëntendossier online in te zien, zien huisartsen het aantal e-consulten toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Nivel.

De Nederlandse website Thuisarts.nl, waar mensen informatie kunnen opzoeken over aandoeningen en gezondheidsklachten, trekt steeds meer bezoekers aan. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aantal keren dat de website werd geraadpleegd van 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer in vergelijking met 2021.

Het gebruik van medische zelftests of 'health checks' leidt niet tot een toename van huisartsenbezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) bij meer dan 1.100 burgers en huisartsen in Nederland.

Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden de mogelijkheid aan om via een website of e-mail een vraag te stellen: het zogenaamde e-consult. Zorggebruikers maken er echter nog maar weinig gebruik van. Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen zijn de voornaamste hinderpalen, blijkt uit Nederlands onderzoek.

Off-label gebruik van geneesmiddelen in de Europese Unie komt veelvuldig voor, zowel in de eerste- als tweedelijn. Zo schrijft meer dan 55 procent van de artsen off-label voor. Dat blijkt uit een studie van o.m. Nivel in opdracht van de Europese Commissie.

Artsen volgen het ene behandeladvies bij kanker vaker op dan het andere. Dat varieert van het opvolgen van adviezen bij 40% van de patiënten tot het opvolgen bij 90% van de patiënten. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek naar 15 behandeladviezen voor kanker.

Zorgverleners in de eerste lijn doen steeds vaker beroep op de meningen en ervaringen van hun patiënten. Naast feedback geven zijn een goede organisatie en financiële incentives een belangrijke voorwaarde voor succesvolle patiëntenparticipatie.

Hart- en vaatpatiënten die van apothekers een ander dan het vertrouwde middel krijgen, ervaren daar vaker problemen mee. Dat stelden onderzoekers van Nivel vast.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info