Alles over Utrecht

De Utrecht Data School, een onderzoeksplatform van de Universiteit van Utrecht, ontwikkelde een tool die moet helpen om ethische problemen in data-initiatieven en -beleid op te sporen. "Data, algoritmes en modellen zijn niet neutraal."

Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden de mogelijkheid aan om via een website of e-mail een vraag te stellen: het zogenaamde e-consult. Zorggebruikers maken er echter nog maar weinig gebruik van. Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen zijn de voornaamste hinderpalen, blijkt uit Nederlands onderzoek.