Door hun fondsen tabaksvrij te maken, nemen de financiële instellingen afstand van de tabaksindustrie. Dit is een belangrijke mijlpaal en de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept de andere financiële instellingen op dit voorbeeld te volgen. Wat zal er gebeuren wanneer alle actoren in de bank- en verzekeringswereld deze beweging volgen?

Voorlopers inzake verantwoord bankieren actief in de strijd tegen het roken

AXA Belgium kondigde als eerste verzekeraar al in 2016 aan om haar investeringen in aandelen en obligaties van de tabaksindustrie te verkopen. "Die investeringen vallen niet te rijmen met onze rol als verzekeraar", aldus AXA Belgium. "Ondertussen zijn we nog een stap verder gegaan door effectief te stoppen met het verzekeren van de tabaksindustrie." BNP Paribas Fortis heeft eind 2017 de beslissing genomen om bedrijven die actief zijn in de tabakssector niet meer te financieren en er ook niet meer in te investeren. KBC België past sinds kort de strengste beleidslijnen toe bij het financieren en verzekeren van tabak-gerelateerde bedrijven.

Tobacco Free Portfolios werd opgericht door een Australische oncoloog

Dr. King, een jonge Australische oncologe en ex-competitiezwemster zag elke dag met eigen ogen wat haar longkankerpatiënten moesten ondergaan. Op een goeie dag, tijdens een gesprek met de beheerder van haar pensioenfonds besefte ze ineens dat ze zich elke dag in het ziekenhuis inzet om patiënten te helpen maar dat het geld dat ze met deze job verdient, belegd werd in de tabaksindustrie die aan de aansprong staat van zovele longkankers.

Dat de financiële sector in ons land nu mee verantwoordelijkheid opneemt in deze strijd is meer dan welkom

Dit moest ophouden volgens Dr. King en ze startte een project 'Tobacco Free Portfolios' waarbij ze banken, verzekeraars en fondsen oproept om afstand te nemen van de tabaksindustrie. AXA en BNP Paribas zijn internationaal als "founding partners" zeer snel meegegaan in dit verhaal.

Een versnelling hoger is meer dan welkom

Veel vormen van kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen hangen samen met tabaksgebruik. Bijna 90% van de longkankers is een gevolg van roken. Het Europese bureau voor statistiek, Eurostat, gaf ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak nieuwe cijfers vrij over longkankersterfte. België zit helaas bij de kopgroep en telt procentueel meer longkankerdoden dan vele andere Europese landen. In de 26 EU-lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn voor 2016, was ongeveer 25% van alle gemelde sterfgevallen het gevolg van kanker.

Longkanker was goed voor 21% van alle sterfgevallen ten gevolge van kanker. Het aandeel van longkanker onder alle dodelijke kankers was het hoogst in Hongarije (27%), gevolgd door Polen, Griekenland en Nederland (alle 24%). Met 23% nam België de vijfde plaats in. Met deze cijfers is duidelijk dat de strijd tegen longkanker en de strijd tegen het roken extra zuurstof nodig hebben. Dat de financiële sector in ons land nu mee verantwoordelijkheid opneemt in deze strijd is meer dan welkom!

Door hun fondsen tabaksvrij te maken, nemen de financiële instellingen afstand van de tabaksindustrie. Dit is een belangrijke mijlpaal en de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving roept de andere financiële instellingen op dit voorbeeld te volgen. Wat zal er gebeuren wanneer alle actoren in de bank- en verzekeringswereld deze beweging volgen?Voorlopers inzake verantwoord bankieren actief in de strijd tegen het rokenAXA Belgium kondigde als eerste verzekeraar al in 2016 aan om haar investeringen in aandelen en obligaties van de tabaksindustrie te verkopen. "Die investeringen vallen niet te rijmen met onze rol als verzekeraar", aldus AXA Belgium. "Ondertussen zijn we nog een stap verder gegaan door effectief te stoppen met het verzekeren van de tabaksindustrie." BNP Paribas Fortis heeft eind 2017 de beslissing genomen om bedrijven die actief zijn in de tabakssector niet meer te financieren en er ook niet meer in te investeren. KBC België past sinds kort de strengste beleidslijnen toe bij het financieren en verzekeren van tabak-gerelateerde bedrijven. Tobacco Free Portfolios werd opgericht door een Australische oncoloogDr. King, een jonge Australische oncologe en ex-competitiezwemster zag elke dag met eigen ogen wat haar longkankerpatiënten moesten ondergaan. Op een goeie dag, tijdens een gesprek met de beheerder van haar pensioenfonds besefte ze ineens dat ze zich elke dag in het ziekenhuis inzet om patiënten te helpen maar dat het geld dat ze met deze job verdient, belegd werd in de tabaksindustrie die aan de aansprong staat van zovele longkankers.Dit moest ophouden volgens Dr. King en ze startte een project 'Tobacco Free Portfolios' waarbij ze banken, verzekeraars en fondsen oproept om afstand te nemen van de tabaksindustrie. AXA en BNP Paribas zijn internationaal als "founding partners" zeer snel meegegaan in dit verhaal.Een versnelling hoger is meer dan welkomVeel vormen van kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen hangen samen met tabaksgebruik. Bijna 90% van de longkankers is een gevolg van roken. Het Europese bureau voor statistiek, Eurostat, gaf ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak nieuwe cijfers vrij over longkankersterfte. België zit helaas bij de kopgroep en telt procentueel meer longkankerdoden dan vele andere Europese landen. In de 26 EU-lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn voor 2016, was ongeveer 25% van alle gemelde sterfgevallen het gevolg van kanker. Longkanker was goed voor 21% van alle sterfgevallen ten gevolge van kanker. Het aandeel van longkanker onder alle dodelijke kankers was het hoogst in Hongarije (27%), gevolgd door Polen, Griekenland en Nederland (alle 24%). Met 23% nam België de vijfde plaats in. Met deze cijfers is duidelijk dat de strijd tegen longkanker en de strijd tegen het roken extra zuurstof nodig hebben. Dat de financiële sector in ons land nu mee verantwoordelijkheid opneemt in deze strijd is meer dan welkom!