Op zoek naar warme maaltijden aan huis, een woonzorgcentrum of opvang voor een kind met een handicap, ... Alle beschikbare zorgaanbieders in Vlaanderen en hun gegevens moeten binnenkort te vinden zijn op www.desocialekaart.be.

Op die manier worden alle gegevens op één plek actueel gehouden. Het moet tevens voorkomen dat zorgaanbieders overbevraagd worden vanuit verschillende kanalen.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de kaart. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden. Anderzijds vraagt het departement WVG zorgaanbieders om zelf hun telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren up-to-date te houden in de databank van de sociale kaart.

"Hoe meer de gegevens gebruikt worden, hoe belangrijker het is dat ze in de brondatabank correct zijn. Dat is een goede stimulans voor zorgaanbieders om een actieve rol op te nemen bij het actualiseren van de gegevens", klinkt het.

Uw gegevens als zorgaanbieder up to date brengen kan hier.

Op zoek naar warme maaltijden aan huis, een woonzorgcentrum of opvang voor een kind met een handicap, ... Alle beschikbare zorgaanbieders in Vlaanderen en hun gegevens moeten binnenkort te vinden zijn op www.desocialekaart.be.Op die manier worden alle gegevens op één plek actueel gehouden. Het moet tevens voorkomen dat zorgaanbieders overbevraagd worden vanuit verschillende kanalen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de kaart. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden. Anderzijds vraagt het departement WVG zorgaanbieders om zelf hun telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren up-to-date te houden in de databank van de sociale kaart. "Hoe meer de gegevens gebruikt worden, hoe belangrijker het is dat ze in de brondatabank correct zijn. Dat is een goede stimulans voor zorgaanbieders om een actieve rol op te nemen bij het actualiseren van de gegevens", klinkt het.Uw gegevens als zorgaanbieder up to date brengen kan hier.