Alles over Vlaamse Regering

Tegen een besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor het gespecialiseerde zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" is een beroep tot nietigverklaring ingesteld.

Tegen een besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor het gespecialiseerde zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" is een beroep tot nietigverklaring met een vordering tot schorsing ingesteld. Dit meldt het Staatsblad van 27 maart. Details over de verzoekende partij(en) en de argumenten werden niet vermeld.

De Vlaamse regering werkt aan een besluit dat de rechtsgronden verbetert waarmee het gegevens over huisartsen verzamelt. Vlaanderen wil de huisartsen kunnen contacteren. Het wil het zorgaanbod beter in kaart kunnen brengen.

In 2024 zullen 1.723 studenten de opleiding geneeskunde kunnen beginnen. Dat maken de ministers Crevits en Weyts bekend. Voor de opleidingen geneeskunde en tandarts maakt Vlaanderen 10 miljoen euro extra vrij. Federaal minister Vandenbroucke laat in een toch scherpe reactie weten dat hij het federale quotum voor 2030 in overeenstemming zal brengen met het Vlaamse startquotum.

Het Vlaams decreet van 23 december 2022 tot regeling van de verwerking van persoonsgegevens in de beleidsvelden sociale bescherming en gezondheids- en woonzorg, wat betreft de erkenning van gezondheidszorgberoepen en de preventieve gezondheidszorg (Staatsblad van 30 januari 2023) voert onder meer een nieuwe regeling in voor de verplichte melding van bepaalde infecties.

De Vlaamse regering boog zich vorige vrijdag over de subquota voor artsen in 2026. Opvallend is dat er voor nogal wat specialismen geen cijfer is opgegeven.

De Vlaamse ministers spraken zich onlangs uit over de quota voor de beroepsopleidingen van artsen in 2026 - het Besluit ligt nu bij de Raad van State voor advies.

Er komt een aanpassing van de tegemoetkoming voor huisartsen die een praktijkmedewerker of -verpleegkundige in dienst nemen, of een beroep doen op een tele-secretariaat.

Een renteloze lening van 35.000 euro, daarbovenop nog 10.000 euro voor infrastructuur voor een medewerker, 7.400 euro subsidie voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige, met een extra 800 euro voor de navorming: de Vlaamse regering giet de nieuwe 'Impulseo' in een wettekst.

Tot einde dit jaar blijft de Vlaamse regering één testcentrum per referentieregio subsidiëren, met daarnaast één mobiel equipe per provincie. Er is een minimale financiering om de testcapaciteit per eerstelijnszone stand-by te houden.

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

Een Vlaams decreet van 19 januari 2018 legt al een wettelijke basis voor een afdwingbare vaccinatieplicht tegen covid-19 voor het zorgpersoneel. Vlaanderen hoeft dus niet op het federale niveau te wachten, schrijft prof. em. Herman Nys in een opiniestuk voor deze krant.

De volgende tien jaar trekt de Vlaamse regering 15 miljoen uit om een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal (chirurgische mondmaskers, FFP2-maskers, handschoenen, schorten) aan te leggen. Dat zou moeten volstaan om bij een pandemie minstens drie maanden te overbruggen.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info