Alles over Vlaamse Regering

Er komt een aanpassing van de tegemoetkoming voor huisartsen die een praktijkmedewerker of -verpleegkundige in dienst nemen, of een beroep doen op een tele-secretariaat.

Een renteloze lening van 35.000 euro, daarbovenop nog 10.000 euro voor infrastructuur voor een medewerker, 7.400 euro subsidie voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige, met een extra 800 euro voor de navorming: de Vlaamse regering giet de nieuwe 'Impulseo' in een wettekst.

Tot einde dit jaar blijft de Vlaamse regering één testcentrum per referentieregio subsidiëren, met daarnaast één mobiel equipe per provincie. Er is een minimale financiering om de testcapaciteit per eerstelijnszone stand-by te houden.

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

Een Vlaams decreet van 19 januari 2018 legt al een wettelijke basis voor een afdwingbare vaccinatieplicht tegen covid-19 voor het zorgpersoneel. Vlaanderen hoeft dus niet op het federale niveau te wachten, schrijft prof. em. Herman Nys in een opiniestuk voor deze krant.

De volgende tien jaar trekt de Vlaamse regering 15 miljoen uit om een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal (chirurgische mondmaskers, FFP2-maskers, handschoenen, schorten) aan te leggen. Dat zou moeten volstaan om bij een pandemie minstens drie maanden te overbruggen.

De Vlaamse regering nam vrijdag het besluit de subsidies voor het openhouden van de vaccinatiecentra te verlengen tot 15 oktober dit jaar. Ze vertrekt daarbij van de verwachting dat ook de 12- tot 15-jarigen daar een covidvaccin zullen krijgen.

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een 'instemmingsdecreet' goed dat het samenwerkingsakkoord voor de gegevensregistratie bij de vaccinatiecampagne moet bekrachtigen. Dezelfde dag keurde de federale ministerraad dan weer het Koninklijk Besluit goed dat het eGMD regelt.

De Vlaamse regering keurde vrijdag 12 maart een paar besluiten goed die onder andere een betere vergoeding van de CRA moeten mogelijk maken. Ze verlengt de voorlopige regeling en wilt deze definitief verankeren.

Van de Vlaamse regering krijgen de huisartsenkringen er een opdracht bij: ze worden ingeschakeld in de strijd tegen infecties, vooral bij pandemieën. De Brusselse huisartsenkring krijgt een subsidie van 200.000 euro - en er mogen voortaan geen kringen bijkomen in een Eerstelijnszone.