Alles over Vlaamse regering

De volgende tien jaar trekt de Vlaamse regering 15 miljoen uit om een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal (chirurgische mondmaskers, FFP2-maskers, handschoenen, schorten) aan te leggen. Dat zou moeten volstaan om bij een pandemie minstens drie maanden te overbruggen.

De Vlaamse regering nam vrijdag het besluit de subsidies voor het openhouden van de vaccinatiecentra te verlengen tot 15 oktober dit jaar. Ze vertrekt daarbij van de verwachting dat ook de 12- tot 15-jarigen daar een covidvaccin zullen krijgen.

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een 'instemmingsdecreet' goed dat het samenwerkingsakkoord voor de gegevensregistratie bij de vaccinatiecampagne moet bekrachtigen. Dezelfde dag keurde de federale ministerraad dan weer het Koninklijk Besluit goed dat het eGMD regelt.

De Vlaamse regering keurde vrijdag 12 maart een paar besluiten goed die onder andere een betere vergoeding van de CRA moeten mogelijk maken. Ze verlengt de voorlopige regeling en wilt deze definitief verankeren.

Van de Vlaamse regering krijgen de huisartsenkringen er een opdracht bij: ze worden ingeschakeld in de strijd tegen infecties, vooral bij pandemieën. De Brusselse huisartsenkring krijgt een subsidie van 200.000 euro - en er mogen voortaan geen kringen bijkomen in een Eerstelijnszone.

"De laatste dagen steekt het gerucht de kop op dat de gewijzigde teststrategie het gevolg zou zijn van onvoldoende testcapaciteit. Te kort door de bocht", stelt Freya Saeys. "De overbelasting van de labo's is één zaak, maar de hoofdreden om de teststrategie te wijzigen is de onhoudbare druk op de eerste lijn."

Het is stilaan een bekende boutade geworden: de huisartsen zijn de kanaries in de koolmijn. Maar naar de kanaries wordt niet geluisterd.

De Vlaamse regering schaft vrij plots de vestigingspremie af voor artsen die zich vestigen in een huisartsenarme zone. Een flinke streep door de rekening van de haio's die bezig waren met het opstellen van hun financiële plan.

In het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020 verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering van 28 december jl. met besparingen binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag (17 mei) een BVR goed over de werking en de subsidiëring van de zorgraden. Dat is het sluitstuk voor de oprichting van de eerstelijnszones.