Vorige vrijdag maakte de raad van State in een arrest andermaal brandhout van de 'filter' die de Franstalige minister van onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) instelde na het eerste jaar geneeskunde. De enige voorwaarde om in het tweede jaar geneeskunde te mogen starten, is het behalen van 45 studiepunten, aldus het arrest. Het vergelijkend examen na het eerste jaar geneeskunde is dus van nul en generlei waarde. Het impliceert ook dat vijf van de zeven ULg-geneeskundestudenten die klacht indienden gewoon verder kunnen studeren. Ze haalden immers tussen 61 en 47 studiepunten. Eerder al hadden negen geneeskundestudenten van Namen in een vergelijkbaar arrest gelijk gekregen van de Raad van State.

Aanzienlijke problemen

Toen merkte het kabinet van Maggie De Block (Open VLD) nogal laconiek op dat het om individuele gevallen ging. Nu reageert minister De Block wel ten gronde. Ze verwijst naar het compromis dat ze bij het begin van de legislatuur uitwerkte. "Als minister Marcourt voor een werkzame filter aan Franstalige kant zorgde dan zou het federale niveau de lissageregeling verlengen. Daardoor zouden alle Franstalige geneeskundestudenten in opleiding (ten laatste gestart in 2014) aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen", aldus de minister. Ze beroept er zich ook op dat ze "zoals afgesproken" tegelijk een dynamisch artsenkadaster en een verfijnder mathematisch model gerealiseerd heeft. Deze instrumenten vormen de basis "om de toekomstige artsenquota nog nauwkeuriger in kaart te brengen."

Voor De Block is het instellen van een filter aan Franstalige kant "volledig de bevoegdheid van minister Marcourt". Zelf gaf ze de voorkeur aan een numerus-fixus examen voor het eerste studiejaar. De arresten van de Raad van State tonen volgens haar aan dat er aanzienlijke problemen zijn met de filter. "Zolang er onzekerheid is over de werking kan het federale niveau de lissageregeling niet verlengen en dus geen oplossing uitwerken voor alle studenten in opleiding."

Quotum 2021

Op haar vraag heeft ze hierover nu donderdag 18 augustus een onderhoud met de PS-minister. De Block: "Zodra minister Marcourt kan verduidelijken hoe hij de instroom van geneeskundestudenten doeltreffend kan afstemmen op de zorgnoden berekend volgens het federale planningssysteem kunnen we het stappenplan dat al sinds december 2014 op tafel ligt verder uitvoeren."

Dat de Raad van State ook vraagtekens plaatst bij het advies van de planningscommissie over het quotum 2021 is verklaarbaar, vindt ze. De Block. "Het kadaster en het vernieuwde mathematische berekeningsmodel waren nog niet volledig klaar op het moment dat de commissie het quotum 2021 moest bepalen."

Vorige vrijdag maakte de raad van State in een arrest andermaal brandhout van de 'filter' die de Franstalige minister van onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) instelde na het eerste jaar geneeskunde. De enige voorwaarde om in het tweede jaar geneeskunde te mogen starten, is het behalen van 45 studiepunten, aldus het arrest. Het vergelijkend examen na het eerste jaar geneeskunde is dus van nul en generlei waarde. Het impliceert ook dat vijf van de zeven ULg-geneeskundestudenten die klacht indienden gewoon verder kunnen studeren. Ze haalden immers tussen 61 en 47 studiepunten. Eerder al hadden negen geneeskundestudenten van Namen in een vergelijkbaar arrest gelijk gekregen van de Raad van State. Toen merkte het kabinet van Maggie De Block (Open VLD) nogal laconiek op dat het om individuele gevallen ging. Nu reageert minister De Block wel ten gronde. Ze verwijst naar het compromis dat ze bij het begin van de legislatuur uitwerkte. "Als minister Marcourt voor een werkzame filter aan Franstalige kant zorgde dan zou het federale niveau de lissageregeling verlengen. Daardoor zouden alle Franstalige geneeskundestudenten in opleiding (ten laatste gestart in 2014) aan hun vervolgopleiding kunnen beginnen", aldus de minister. Ze beroept er zich ook op dat ze "zoals afgesproken" tegelijk een dynamisch artsenkadaster en een verfijnder mathematisch model gerealiseerd heeft. Deze instrumenten vormen de basis "om de toekomstige artsenquota nog nauwkeuriger in kaart te brengen."Voor De Block is het instellen van een filter aan Franstalige kant "volledig de bevoegdheid van minister Marcourt". Zelf gaf ze de voorkeur aan een numerus-fixus examen voor het eerste studiejaar. De arresten van de Raad van State tonen volgens haar aan dat er aanzienlijke problemen zijn met de filter. "Zolang er onzekerheid is over de werking kan het federale niveau de lissageregeling niet verlengen en dus geen oplossing uitwerken voor alle studenten in opleiding." Op haar vraag heeft ze hierover nu donderdag 18 augustus een onderhoud met de PS-minister. De Block: "Zodra minister Marcourt kan verduidelijken hoe hij de instroom van geneeskundestudenten doeltreffend kan afstemmen op de zorgnoden berekend volgens het federale planningssysteem kunnen we het stappenplan dat al sinds december 2014 op tafel ligt verder uitvoeren."Dat de Raad van State ook vraagtekens plaatst bij het advies van de planningscommissie over het quotum 2021 is verklaarbaar, vindt ze. De Block. "Het kadaster en het vernieuwde mathematische berekeningsmodel waren nog niet volledig klaar op het moment dat de commissie het quotum 2021 moest bepalen."