Alles over Open VLD

Een taskforce van artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters, decanen, opleidingscoördinatoren enz. gaat aanbevelingen formuleren om de kwaliteit van de stages in België te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt in het najaar aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorgelegd.

"Het is enigszins betreurenswaardig dat de overheid alle grote projecten (hervorming nomenclatuur en eerste lijn, ziekenhuisfinanciering enz.) tegelijkertijd start en behandelt. Dit leidt onvermijdelijk tot een impasse aangezien voor deze verschillende projecten gewoonlijk dezelfde middelen worden ingezet." Zegt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

"Wetenschappelijk is België wereldtop. Galenusprijs-winnaars zijn geknipte personen om te tonen wat we kunnen en jongeren te motiveren en te inspireren. Intellect is onze enige grondstof en 'hard sciences' bieden een enorme toegevoegde waarde. Voor ons land maakt dat het verschil."

Het College van Cardiologie wordt niet vernieuwd en het krijgt ook geen nieuw mandaat van zes jaar. Integendeel, de colleges -en niet alleen dat van cardiologie- moeten zich grondig bezinnen over hun rol en ambities.

"Ja, ik fungeerde als bliksemafleider. Het was een politiek spel van jewelste. Harder dan normaal. Alsof ik het virus zelf verspreidde. Alsof ik 's nachts over de dorpen vloog om het uit te strooien (lacht). Maar je moet dat een plaats geven."

De Kamer keurde op 20 juli jl. het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

Pedro Facon begint op 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Riziv - als zowat de nummer twee dus. Hij slaagde in de selectieprocedure en de ministerraad bekrachtigde zijn voordracht.

In 2022 wordt voor kwaliteit en patiëntenveiligheid in totaal 6,4 miljoen euro over de Belgische ziekenhuizen verdeeld. Voorlopig zit er weinig vernieuwing in het programma, al belooft de federaal minister van Volksgezondheid beterschap.

Verrassend veel artsen zijn pro een opsplitsing van de erelonen in een deel werkingskosten en een deel professionele vergoeding. Bijna vier op tien juicht dit toe en vindt het een 'goed' tot een 'heel goed idee'. Toch noemt ook 30% het een 'slecht' tot een 'heel slecht idee'.

"De invoering van de laagvariabele zorg heeft tot een gedragsverandering geleid. Voor sommige ingrepen verminderde de verblijfsduur terwijl deze voor andere ingrepen verlengde. Aangezien het budget een 'zero sum game' is, zijn er winnaars en verliezers."

Een opsplitsing van de erelonen in een deel werkingskosten en een deel professionele vergoeding kan op bijval van de artsen rekenen. Een derde heeft er zich wel nog geen mening over gevormd. Een grote minderheid vindt het een slecht idee.

De nieuwe ziekenhuisfinanciering werkt prikkels tot overconsumptie weg, vermindert de complexiteit en verhoogt de transparantie. Samenwerking en niet langer concurrentie tussen ziekenhuizen staat centraal. Voor de patiënt moet het leiden tot meer tariefzekerheid en minder supplementen.

Een 'stabiel financieel investeringskader en de nodige zuurstof' moet de gezondheidszorg klaarstomen voor de toekomst. Met als kernbegrippen betaalbaarheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Ziekenzorg wordt gezondheidszorg, verkokering samenwerking. Zorg is er voor - maar vooral met - de patiënten.

De Kwaliteitswet behoort tot een van de werven van voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Het wordt ook wel het mini-KB78 genoemd.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info