In de lange lijst van definities (37 in totaal) valt de term 'context' op. Dat is een frequent gebruikt woord. Toen ik die definitie in artikel 2, 2° las, was ik toch even met verstomming geslagen. Leest u mee? 'Context: een of meer mantelzorgers als vermeld in artikel 2, 19° van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming'.

Context verwijst dus naar mantelzorger, maar veel wijzer is men niet na het lezen van deze 'definitie'. Dus dat artikel 2, 19° erbij gehaald dat als volgt gaat: 'mantelzorger: de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven'.

Op enkele details na stemt deze dezelfde definitie (gelukkig) overeen met deze in artikel 2, 18° van het ook nog zeer recente decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, gepubliceerd in het Staatsblad van 24 mei 2019. (Nieuwe wetten en decreten in onze sector lezen en trachten te begrijpen [in hun context plaatsen, weet u wel...] was de afgelopen weken haast een voltijdse job).

Context verwijst dus naar mantelzorger, maar veel wijzer is men niet na het lezen van deze 'definitie'.

Dat beide definities van mantelzorger nagenoeg met elkaar overeenstemmen zadelt me op met de vraag waarom het decreet betreffende het geestelijke gezondheidsaanbod niet gewoon die definitie van mantelzorger heeft overgenomen. Die vraag wordt nog meer prangend in het licht van de toelichting die bij de term 'context' wordt gegeven in de parlementaire voorbereiding van dat decreet: 'De term context wordt gedefinieerd als één of meer mantelzorgers als vermeld in het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming. In dit laatste decreet wordt mantelzorger omschreven als de natuurlijke persoon die uit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteund in het dagelijks leven. Dit impliceert dat onder de term context ook familie of vrienden vallen van de gebruiker'.

Hieruit blijkt dat het helemaal niet nodig was het woord 'context' in een betekenis die dat woord in het dagelijkse taalgebruik niet heeft, te gebruiken in een juridisch bindend document want er was een goed alternatief. Ik weet ook dat het woord 'context' een frequent gebruikte term is in bepaalde sectoren van zorg en welzijn. Daar is niets op tegen. Problematisch is dat die term nu zonder enige verantwoording gebruikt wordt in een wettekst. Het imago dat deze teksten niet altijd ten onrechte hebben: (hermetisch; te ingewikkeld, niet te lezen door leken enz...) wordt er alleen maar door versterkt.

Reacties of opinie? akopinie@roularta.be

In de lange lijst van definities (37 in totaal) valt de term 'context' op. Dat is een frequent gebruikt woord. Toen ik die definitie in artikel 2, 2° las, was ik toch even met verstomming geslagen. Leest u mee? 'Context: een of meer mantelzorgers als vermeld in artikel 2, 19° van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming'.Context verwijst dus naar mantelzorger, maar veel wijzer is men niet na het lezen van deze 'definitie'. Dus dat artikel 2, 19° erbij gehaald dat als volgt gaat: 'mantelzorger: de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven'.Op enkele details na stemt deze dezelfde definitie (gelukkig) overeen met deze in artikel 2, 18° van het ook nog zeer recente decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, gepubliceerd in het Staatsblad van 24 mei 2019. (Nieuwe wetten en decreten in onze sector lezen en trachten te begrijpen [in hun context plaatsen, weet u wel...] was de afgelopen weken haast een voltijdse job).Dat beide definities van mantelzorger nagenoeg met elkaar overeenstemmen zadelt me op met de vraag waarom het decreet betreffende het geestelijke gezondheidsaanbod niet gewoon die definitie van mantelzorger heeft overgenomen. Die vraag wordt nog meer prangend in het licht van de toelichting die bij de term 'context' wordt gegeven in de parlementaire voorbereiding van dat decreet: 'De term context wordt gedefinieerd als één of meer mantelzorgers als vermeld in het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming. In dit laatste decreet wordt mantelzorger omschreven als de natuurlijke persoon die uit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteund in het dagelijks leven. Dit impliceert dat onder de term context ook familie of vrienden vallen van de gebruiker'.Hieruit blijkt dat het helemaal niet nodig was het woord 'context' in een betekenis die dat woord in het dagelijkse taalgebruik niet heeft, te gebruiken in een juridisch bindend document want er was een goed alternatief. Ik weet ook dat het woord 'context' een frequent gebruikte term is in bepaalde sectoren van zorg en welzijn. Daar is niets op tegen. Problematisch is dat die term nu zonder enige verantwoording gebruikt wordt in een wettekst. Het imago dat deze teksten niet altijd ten onrechte hebben: (hermetisch; te ingewikkeld, niet te lezen door leken enz...) wordt er alleen maar door versterkt.