Alles over Staatsblad

De Vlaamse regering keurde vrijdag principieel het oprichten van mobiele teams voor infectiebestrijding goed. Die moeten lokaal ondersteuning bieden wanneer er een uitbraak is van covid.

Het Belgische Staatsblad publiceert vandaag het akkoord artsen-ziekenfondsen. Voor artsen die eigen tarieven wil rekenen, gaat daarmee vandaag de klok lopen.

De ministerraad keurde voorbije vrijdag (13 december) het globale budget goed voor de werkingskosten van de ziekenhuizen in 2020. Goed voor zo'n 8,5 miljard euro.

Specialisten die aso's begeleiden, als 'erkend stagemeester' in niet-universitaire ziekenhuizen, kunnen vanaf nu tot 8 maart 2020 hun vergoeding aanvragen. Het KB daarover verscheen op 9 december in het Staatsblad.

In het Staatsblad van 9 december verscheen het KB dat de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2018 en van 2019 omvat. Huisartsen hebben nu tot 8 maart 2020 om hun premie voor 2018 aan te vragen.

PENSIOEN Op 21 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat de premie regelt voor artsen die na hun pensioen blijven doorwerken tegen de tarieven van het akkoord.

Op 21 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat de premie regelt voor artsen die na hun pensioen blijven doorwerken tegen de tarieven van het akkoord. Het Riziv regelt dat u de premie kunt aanvragen - met terugwerkende kracht tot 2016. Dezelfde editie bevatte ook een KB over de 'geassimileerde categorieën' voor het sociaal statuut.

Bvas trekt aan de alarmbel: het uitvoeringsbesluit dat de regels vastlegt voor de geïntegreerde premie 2018 zijn nog steeds niet in het Staatsblad verschenen.

In het Staatsblad van 24 juni verschenen een aantal protocolakkoorden van de Interministeriële Conferentie, waaronder twee die de erkenning regelen voor respectievelijk de centra voor acute, interventionele beroertezorg en de verdeling van 18 extra MRI-toestellen. De tekst van het laatste akkoord bevat enkele interessante cijfers.

In het Staatsblad van 17 mei 2019 werd het Vlaams Decreet van 5 april 2019 'betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod' gepubliceerd. Ongetwijfeld beantwoordt dit decreet aan een dringende maatschappelijke behoefte.

E-HEALTH Een e-healthmonitor moet vanaf dit jaar, aan de hand van kerncijfers, het nut van e-gezondheidsdiensten aantonen en de vooruitgang zichtbaar maken. Het protocolakkoord van het IMC dat de co-financiering ervan regelt, staat op 24 juni in het Staatsblad.

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag (17 mei) een BVR goed over de werking en de subsidiëring van de zorgraden. Dat is het sluitstuk voor de oprichting van de eerstelijnszones.

KB 78 Afgelopen dinsdag in het Staatsblad verscheen de zogenaamde 'kwaliteitswet'. Tegelijk verschenen ook een aantal aanpassingen op de wet op de gezondheidszorgberoepen. Een tandem die een van de grote werven van Maggie De Block vormt. Er komen nieuwe voorwaarden voor de uitoefening van de geneeskunst. De provinciale geneeskunde commissies worden vervangen door een Toezichtcommissie.

Voor minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) wordt het stilaan tijd zijn beleid af te ronden. De wetteksten voor twee belangrijke pijlers van zijn gezondheidsbeleid - het nieuwe eerstelijnsdecreet en de zorgstrategische planning - kunnen voor publicatie naar het Staatsblad.

Deze maand zal een KB in het Staatsblad verschijnen dat het paramedisch beroep 'orthoptie/optometrie' invoert. De beroepsvereniging van de oogartsen is er niet gerust in. Ze verwijten de minister van Volksgezondheid de adviezen van overleginstanties en wetenschappelijke verenigingen naast zich neer te leggen en te zwichten voor de lobbygroep van 'optometristen'.

Zorgkundigen kunnen binnenkort ook de bloeddruk meten en de glucosespiegels bepalen met een prik. Een KB dat vandaag in het Staatsblad verscheen, breidt het takenpakket van de zorgkundigen een beetje uit.

Een KB dat vandaag in het Staatsblad verschijnt programmeert de interventionele beroertezorg: neurochirurgische technieken zoals trombectomieën wil de overheid bijeenbrengen in 15 centra.