...

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) en zijn collega van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) laten weten dat ze vandaag het aantal studenten dat in 2024 aan de geneeskundeopleiding mag beginnen tot 1.723 hebben opgetrokken. Dit jaar waren er dat 1.600.Bij de start van deze regering in 2019 konden 1.153 studenten met de studie geneeskunde beginnen. Het Vlaamse quotum voor nieuwe geneeskundestudenten is in deze regeerperiode dus met de helft verhoogd. De Vlaamse ministers laten weten dat ook de financiering van de opleidingen geneeskunde en tandarts zal worden verhoogd - samen met 10 miljoen euro.Wat de tandartsen betreft, overwegen ze om naast de opleiding aan de KU Leuven en die aan UGent nog een derde opleiding te starten.'Eigen koers'Weyts en Crevits laten weten dat ze voortgaan op het advies van de Vlaamse Planningscommissie.Door zich - als enige - te houden aan de federale quota heeft Vlaanderen historisch een tekort aan artsen opgebouwd luidt het."Deze Vlaamse Regering heeft in het dossier van de artsenquota bakens verzet. We zijn onze eigen koers gaan varen en dwingen nu eindelijk af waar Vlaanderen recht op heeft: extra artsen en extra tandartsen", zegt Ben Weyts."Met het optrekken van de quota nu, bouwen we aan een sterkere gezondheidszorg voor de patiënten morgen", verzekert Hilde Crevits.Riziv-nummersFederaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageerde onmiddellijk door bekend te maken dat hij het federaal quotum voor Vlaanderen in 2030 wil optrekken tot 1.348. Dat is het aantal Riziv-nummers voor Vlaamse geneeskundestudenten die dat jaar afstuderen als basisarts en willen beginnen aan een beroepsopleiding.Dat quotum ligt lager dan het startquotum voor de geneeskundestudies omdat niet alle artsen die de studie aanvangen doorstromen naar de beroepsopleiding, en omdat een aantal kiest voor een niet-klinische specialisatie zoals arbeidsgeneeskunde of jeugdgezondheidszorg."Het is wel aan Vlaanderen om ervoor te zorgen dat er binnen het globale quotum rekening gehouden wordt met de disciplines waar er tekorten zijn: huisartsen, psychiaters, geriaters en andere", zo onderstreept Vandenbroucke nog.Gemiste kansVandenbroucke reageert ook scherp op de verontwaardigde toon waarmee de Vlaamse ministers poneren tegenwoordig een eigen koers te varen.Hij stelt dat de Vlaamse regering de voorbije jaren de kans heeft laten liggen om meer artsen op te leiden en dat de verhoging van het Vlaamse startquotum er is gekomen in overleg met het federale niveau.Vorig jaar liet Vlaanderen maar 1.280 studenten tot de geneeskundeopleiding toe, hoewel de federale regering het Vlaams quotum voor de beroepsopleiding in 2028 op 1.104 had gelegd (meer dan wat de federale Planningscommissie had geadviseerd) en Vlaanderen daarmee 1.443 studenten aan de opleiding had kunnen laten beginnen. Het had in 2022 dus 163 studenten meer kunnen laten starten, stelt Vandenbroucke in zijn mededeling.Dit jaar liet Vlaanderen 1.600 nieuwe geneeskundestudenten starten. De federale overheid legde het aantal Riziv-nummers voor Vlaamse specialiserende artsen in 2029 in overleg met Vlaanderen daartoe vast op 1.244 - dat zijn er 100 meer dan voor 2028.Er was geen advies van de federale Planningscommissie dit jaar. Vandenbroucke zegt dat op 14 september op de interkabinettenwerkgroep gevraagd is aan Vlaanderen en aan de Federatie Wallonië-Brussel om hun startquota bekend te maken.In overlegNa herhaaldelijk aandringen, volgens Vandenbroucke, heeft Vlaanderen op 13 november zijn cijfers voor het startquotum van artsen en tandartsen meegedeeld. De teksten van de KB's om de quota voor artsen in 2030 en voor tandartsen in 2029 vast te leggen liggen volgens de federale minister eigenlijk al van 12 oktober klaar."We zijn dan ook blij dat Vlaanderen enerzijds, in overleg met het federale niveau, in 2024 meer studenten wil toelaten en anderzijds eindelijk meer investeert in de opleidingen voor arts en tandarts, omdat het gebrek aan geld de belangrijkste reden was waarom ook de Vlaamse universiteiten de voorbije jaren op de rem stonden wanneer het ging om jonge mensen te laten beginnen aan deze mooie studies", aldus Vandenbroucke.In 2024 zullen er 252 studenten aan de opleiding van tandarts kunnen beginnen, dat zijn er 70% meer dan in 2019. Maar ook hier heeft volgens Vandenbroucke de Vlaamse overheid de kans laten liggen om al meer studenten tot de opleiding tandarts toe te laten. Vorig jaar hadden dat er, in overeenstemming met het vooropgestelde federale quotum voor Vlaanderen, 63 meer kunnen zijn, en dit jaar 29.