Alles over Paul De Munck

Bvas en Kartel laten van het coronabeleid tijdens de pandemie geen spaander heel. Het crisisbeheer lijkt nergens op, strategie idem, de communicatie was slecht of onbestaande enzoverder enzovoort. Domus Medica is evenzeer kritisch maar ziet toch ook positieve punten.

"Het mooiste geschenk dat een nieuwe regering zou kunnen bieden aan de bevolking en de zorgverstrekkers, is een perspectief op een stabiele en slagvaardige organisatie van de gezondheidszorg." Is getekend Frank Vandenbroucke, kersvers minister van sociale zaken en volksgezondheid in een nota van 31 juli 2020.