...

Vorige vrijdag organiseerde de bijzondere commissie covid-19 van het federaal parlement een hoorzitting met de drie artsensyndicaten. Dokter Paul De Munck, co-voorzitter van het Kartel beet de spits af en gaf meteen flink van jetje. Hij hekelde het ontbreken van een crisisbeheer die naam waardig. "Het zeer ingewikkelde nauwelijks te begrijpen crisisorganigram verandert bovendien om de twee weken. België beschikt over een pandemieplan griep en een beheerdocument infecties in woonzorgcentra uit... 2006. Het werd nooit geactualiseerd en is niet terug te vinden op een officiële site." Verder ontbreekt een onmiddellijke en unieke bevelstructuur, er had al veel vroeger een coronacommissaris moeten komen. "Wat ook ontbrak was éénheid van communicatie. Er is geen federale communicatiecel die de beroepsgroep en de publieke opinie informeert", dixit De Munck. Een geïntegreerd gezondheidsinformatiesysteem op federaal en op deelstaatniveau hebben we niet. In de eerste golf ontbrak persoonlijk beschermingsmateriaal. Altijd al is preventie een verwaarloosde, ondergefinancierde sector geweest. De eerste lijn is niet gestructureerd in Brussel en Wallonië. Vlaanderen heeft wel nog de pas opgestarte maar ondergefinancierde eerstelijnszones. "België is als een kubus van rubik, het is uitermate moeilijk om blokjes van dezelfde kleur boven te spitten. Dit is een zeer ingewikkeld land met versnipperde bevoegdheden en een te traag verlopende besluitvorming", dixit De Munck. "Lukte er toch nog iets in deze pandemie," zo voegde co-voorzitter van het Kartel dokter Renier Hueting eraan toe, "dan is het dankzij de flexibiliteit van huisartsen in de eerste lijn en artsen in de ziekenhuizen." Lees verder: Huisartsen leverden leeuwendeel van covidzorg.