Alles over palliatieve zorg

'Niet alles wat kan, hoeft', luidde een titel van een Nederlands rapport over 'passende zorg in de laatste levensfase'. Het KCE trad in de voetsporen van de Nederlandse auteurs om na te gaan wat moet gebeuren om onaangepaste zorg te vermijden.

De huisarts is belangrijk in de palliatieve zorg. Niet alleen wanneer de professionele zorg voor de terminaal zieke patiënt is opgestart maar ook als de persoon die vaak het best kan inschatten maken wanneer de bocht naar een palliatieve aanpak aangewezen is, en die belangrijke beslissingen rond het levenseinde bespreekbaar kan maken.

Het belang van de palliatieve geneeskunde neemt toe en palliatieve zorg moet dan ook een duidelijkere plaats krijgen in de opleiding geneeskunde. De KAGB stelde vast dat de huidige situatie voor verbetering vatbaar is. Het bracht daar, samen met de Franstalige tegenhanger, een advies over uit.