Alles over Margot Vanderstraeten

Te Gek!? start op 21 april 2018 een nieuwe campagne rond het thema internering onder de naam 'Van Gevangenis naar Zorg'. Dit weekend worden fietstochten georganiseerd tussen gevangenissen en psychiatrische instellingen en krijgen de bezoekers een bredere kijk op internering via tal van evenementen.

Het is 4 voor 12, Herken de 4 signalen bij psychische problemen: zo heet de nieuwe campagne van Te Gek!?, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info