Alles over Het Majin Huis

Dit najaar wordt het aanbod aan psychosociale begeleiding in Het Majin Huis fors uitgebreid. Het Gentse opvanghuis ondersteunt sinds 2019 personen met kanker en hun naasten.