Het Majin Huis in Gent werd in 2019 opgericht door initiatiefnemer en drijvende kracht Majin de Froidmont. "Zij werd tien jaar geleden zelf getroffen door kanker en ondervond tijdens haar behandeling hoe heilzaam het is wanneer er oprechte aandacht gaat naar de mens achter de patiënt", vertelt coördinator Els Van den Driessche. Het Majin Huis werkt daarom complementair met zieken- huizen en zorgverleners. "Zij leggen zich vooral toe op het cure-gedeelte - het aanpakken van de ziekte zelf -, wij focussen op het care-gedeelte, met aandacht voor de mens achter de ziekte."

In maart 2020 moest Het Majin Huis omwille van corona sluiten. "We werken met een zeer kwetsbare groep, en dus zijn we zeer voorzichtig geweest", zegt Els Van den Driessche. "Er waren wel online activiteiten, maar pas in mei 2021 gingen de deuren weer open. Sinds de start zijn er al meer dan 1.000 contactmomenten geweest, wat gezien de omstandigheden best veel is."

Aangepaste activiteiten

Mensen met kanker kunnen tijdens of na hun behandeling bij Het Majin Huis aangepaste activiteiten volgen die hen weer in hun kracht zetten op mentaal, fysiek en sociaal vlak, vertelt Els Van den Driessche. "Het woord 'aangepast' is daarbij belangrijk. Mensen met kanker worden tijdens en na hun ziekte vaak geconfronteerd met beperkingen. Als ze bijvoorbeeld na een chemokuur weer gaan sporten in een sportcentrum, worden ze soms aangestaard omdat ze een pruik of sjaaltje dragen. Of het tempo ligt meteen te hoog, zodat ze niet kunnen aansluiten. Hier letten we op hun specifieke noden en mogelijk- heden."

Veel aandacht gaat naar fysieke activiteiten, zoals herstellende yoga, tai chi en zorgmassages. "Kanker is een zeer ingrijpende ziekte, en we proberen mensen weer vertrouwen te laten winnen in hun lichaam", zegt Els Van den Driessche. "Een zorgmassage is voor oncologische patiënten ook een moment om de ziekte even los te laten en het nieuwe lichaam te leren aanvaarden."

Mensen zijn welkom vanaf het krijgen van de diagnose, tijdens de behandeling en tot na het afronden van die behandeling, zegt Els Van den Driessche. Het Maijin Huis doet niet aan palliatieve begeleiding.

Ziek ben je niet alleen

Het Majin Huis organiseert ook creatieve ateliers en nodigt sprekers uit - eind oktober bijvoorbeeld komt Liesbeth Van Impe haar boek over haar eigen ervaring met kanker voorstellen. Ook naasten van mensen met kanker zijn welkom. "Ziek ben je niet alleen", zegt Els Van den Driessche. "We vinden het daarom belangrijk dat er ook aan de naasten gedacht wordt. Zij kunnen meedoen aan eenvoudige acti- viteiten zoals samen wandelen of samen zingen die helpen om mensen te ver- binden."

In 2022 start een reeks workshops over thema's zoals angst, seksualiteit en piekeren. "We geven daarin geen theorie, maar willen mensen met kanker bruikbare tools aanreiken. Het gaat niet om weten wat piekeren is, maar wat je eraan kan doen. Na elke reeks gaan we op weekend met de deelnemers en hun mantelzorgers en naasten, waar we deze laatsten eens willen verwennen, bijvoorbeeld door hen ook een zorg- massage aan te bieden", legt Els Van den Driessche uit.

De hele mens

Sinds 6 september heeft Het Majin Huis er een vaste medewerker bij, Evy François. Daardoor kunnen bezoekers er heel de week terecht voor psychosociale begeleiding bij haar en of bij een professioneel geschoold therapeut. Er is grote vraag naar dergelijke begeleiding, vertelt Evy François. "Kanker is een ingrijpende diagnose, en mensen worden overspoeld door emoties die ze vaak niet kunnen plaatsen. Daarom kunnen ze vanaf de diagnose bij ons aankloppen. We werken steeds op maat en kijken naar de hele mens achter de ziekte. Kanker heeft een enorme psychosociale impact - denk aan relatieproblemen, spanningen binnen het gezin, angst en onzekerheid of boosheid. We werken heel eclectisch en zo combineren we verschillende methodieken."

V.l.n.r. oprichtster Majin de Froidmont, psychosociaal medewerker Evy François, communicatiemedewerker Kristof De Ryck, coördinator Els Van den Driessche en administratief medewerker Gerd Van Brandt.

Geen subsidies

Het Majin Huis heeft nu vijf vaste medewerkers. Daarnaast zijn er 45 vrijwilligers. Sommigen doen het onthaal en bieden gasten een luisterend oor. Specifieke activieiten worden verzorgd door vrijwilligers met de nodige kwalificaties, vertelt Els Van den Driessche. Subsidies krijgt Het Majin Huis niet. De personeelskosten worden gedragen door een stichting van openbaar nut, en de werkingsmiddelen zijn afkomstig uit giften van particulieren en serviceclubs. De kostprijs van de activiteiten wordt zo laag mogelijk gehouden: vijf euro voor groepssessies, tien euro voor individuele sessies. "We willen zo veel mogelijk mensen bereiken, ook wie anders door de mazen van het net zou glippen", zegt Els Van den Driessche.

Veel aandacht gaat naar fysieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld lessen tai chi.

Het Majin Huis werkt nauw samen met de vier Gentse ziekenhuizen. Ook kregen alle huisartsen uit het Gentse een brief met een folder over de werking van Het Majin Huis. "We willen nog werken aan onze bekendheid. Huisartsen mogen mensen zeker naar ons doorverwijzen", besluit Els Van den Driessche.

Info: majinhuis.org

Een zorgmassage is een moment om de ziekte even los te laten en het nieuwe lichaam te leren aanvaarden.
Het Majin Huis in Gent werd in 2019 opgericht door initiatiefnemer en drijvende kracht Majin de Froidmont. "Zij werd tien jaar geleden zelf getroffen door kanker en ondervond tijdens haar behandeling hoe heilzaam het is wanneer er oprechte aandacht gaat naar de mens achter de patiënt", vertelt coördinator Els Van den Driessche. Het Majin Huis werkt daarom complementair met zieken- huizen en zorgverleners. "Zij leggen zich vooral toe op het cure-gedeelte - het aanpakken van de ziekte zelf -, wij focussen op het care-gedeelte, met aandacht voor de mens achter de ziekte." In maart 2020 moest Het Majin Huis omwille van corona sluiten. "We werken met een zeer kwetsbare groep, en dus zijn we zeer voorzichtig geweest", zegt Els Van den Driessche. "Er waren wel online activiteiten, maar pas in mei 2021 gingen de deuren weer open. Sinds de start zijn er al meer dan 1.000 contactmomenten geweest, wat gezien de omstandigheden best veel is." Mensen met kanker kunnen tijdens of na hun behandeling bij Het Majin Huis aangepaste activiteiten volgen die hen weer in hun kracht zetten op mentaal, fysiek en sociaal vlak, vertelt Els Van den Driessche. "Het woord 'aangepast' is daarbij belangrijk. Mensen met kanker worden tijdens en na hun ziekte vaak geconfronteerd met beperkingen. Als ze bijvoorbeeld na een chemokuur weer gaan sporten in een sportcentrum, worden ze soms aangestaard omdat ze een pruik of sjaaltje dragen. Of het tempo ligt meteen te hoog, zodat ze niet kunnen aansluiten. Hier letten we op hun specifieke noden en mogelijk- heden." Veel aandacht gaat naar fysieke activiteiten, zoals herstellende yoga, tai chi en zorgmassages. "Kanker is een zeer ingrijpende ziekte, en we proberen mensen weer vertrouwen te laten winnen in hun lichaam", zegt Els Van den Driessche. "Een zorgmassage is voor oncologische patiënten ook een moment om de ziekte even los te laten en het nieuwe lichaam te leren aanvaarden." Mensen zijn welkom vanaf het krijgen van de diagnose, tijdens de behandeling en tot na het afronden van die behandeling, zegt Els Van den Driessche. Het Maijin Huis doet niet aan palliatieve begeleiding. Het Majin Huis organiseert ook creatieve ateliers en nodigt sprekers uit - eind oktober bijvoorbeeld komt Liesbeth Van Impe haar boek over haar eigen ervaring met kanker voorstellen. Ook naasten van mensen met kanker zijn welkom. "Ziek ben je niet alleen", zegt Els Van den Driessche. "We vinden het daarom belangrijk dat er ook aan de naasten gedacht wordt. Zij kunnen meedoen aan eenvoudige acti- viteiten zoals samen wandelen of samen zingen die helpen om mensen te ver- binden." In 2022 start een reeks workshops over thema's zoals angst, seksualiteit en piekeren. "We geven daarin geen theorie, maar willen mensen met kanker bruikbare tools aanreiken. Het gaat niet om weten wat piekeren is, maar wat je eraan kan doen. Na elke reeks gaan we op weekend met de deelnemers en hun mantelzorgers en naasten, waar we deze laatsten eens willen verwennen, bijvoorbeeld door hen ook een zorg- massage aan te bieden", legt Els Van den Driessche uit. Sinds 6 september heeft Het Majin Huis er een vaste medewerker bij, Evy François. Daardoor kunnen bezoekers er heel de week terecht voor psychosociale begeleiding bij haar en of bij een professioneel geschoold therapeut. Er is grote vraag naar dergelijke begeleiding, vertelt Evy François. "Kanker is een ingrijpende diagnose, en mensen worden overspoeld door emoties die ze vaak niet kunnen plaatsen. Daarom kunnen ze vanaf de diagnose bij ons aankloppen. We werken steeds op maat en kijken naar de hele mens achter de ziekte. Kanker heeft een enorme psychosociale impact - denk aan relatieproblemen, spanningen binnen het gezin, angst en onzekerheid of boosheid. We werken heel eclectisch en zo combineren we verschillende methodieken." Het Majin Huis heeft nu vijf vaste medewerkers. Daarnaast zijn er 45 vrijwilligers. Sommigen doen het onthaal en bieden gasten een luisterend oor. Specifieke activieiten worden verzorgd door vrijwilligers met de nodige kwalificaties, vertelt Els Van den Driessche. Subsidies krijgt Het Majin Huis niet. De personeelskosten worden gedragen door een stichting van openbaar nut, en de werkingsmiddelen zijn afkomstig uit giften van particulieren en serviceclubs. De kostprijs van de activiteiten wordt zo laag mogelijk gehouden: vijf euro voor groepssessies, tien euro voor individuele sessies. "We willen zo veel mogelijk mensen bereiken, ook wie anders door de mazen van het net zou glippen", zegt Els Van den Driessche. Het Majin Huis werkt nauw samen met de vier Gentse ziekenhuizen. Ook kregen alle huisartsen uit het Gentse een brief met een folder over de werking van Het Majin Huis. "We willen nog werken aan onze bekendheid. Huisartsen mogen mensen zeker naar ons doorverwijzen", besluit Els Van den Driessche.