Alles over Federale Kenniscentrum

'Niet alles wat kan, hoeft', luidde een titel van een Nederlands rapport over 'passende zorg in de laatste levensfase'. Het KCE trad in de voetsporen van de Nederlandse auteurs om na te gaan wat moet gebeuren om onaangepaste zorg te vermijden.

In ons land zijn er zo een 8.000 tot 10.000 automatische defibrillatoren opgesteld. Over het gebruik ervan is te weinig bekend. Het Federale Kenniscentrum pleit voor een actiever beleid gericht op de educatie van de bevolking en een betere beschikbaarheid van de AED's, en met een betere epidemiologische registratie.

Een aantal obstakels staan in België de uitbreiding van dagchirurgie in de weg. Een ondoorzichtig financieringssysteem, dat nogal eens verkeerde incentives geeft, is wellicht de belangrijkste hinderpaal. Maar ook moeten zorgverstrekkers binnen en buiten het ziekenhuis, én de patiënt, over betere informatie beschikken.