...

In België zijn jaarlijks zo'n 9.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand (ventrikelfibrillatie, binnen enkele minuten gevolgd door asystolie). In 2016 registreerden de MUG 10.880 gevallen van een hartstilstand.Een automatische externe defibrillator (AED) kan maar een beperkt aantal van deze mensen helpen. Hooguit een derde van deze incidenten doen zich in een publieke ruimte voor. Niet alle hartstilstanden hebben een cardiale oorzaak.Ten slotte is de AED dikwijls te laat klaar om de patiënt nog te kunnen helpen.ObstakelsHet KCE vond ook dat naar schatting 8.000 tot 10.000 AED's die in België buiten ziekenhuizen zijn opgesteld, zich vaak in privégebouwen bevinden, in ruimten die niet continu toegankelijk zijn. Bovendien zijn AED's niet altijd adequaat te lokaliseren en de procedure om de toestellen bij FOD Volksgezondheid te registreren, is te omslachtig.Of het uitbreiden van het aantal AED's wenselijk is, is moelijk te beantwoorden. Te weinig is bekend over de (kosten)effectiviteit van defibrillatie met een AED door een toevallige getuige.Uit buitenlandse studies blijkt ook dat het publiek vaak sterk terughoudend is om een AED bij het slachtoffer van een hartstiltstand te gebruiken. In sommige studies waren amper iets meer dan 2% van de mensen bereid dat te doen.AanbevelingenHet KCE pleit voor een beleid dat alle elementen van de 'overlevingsketen' verbetert. Die omvatten het erkennen van het probleem, het snel verwittigen van de 112, het toepassen van reanimatie (CPR) en een snel en adequaat optreden van de hulpdiensten.Het KCE beveelt aan om informatiecampagnes op te zetten naar het grote publiek, en op (CPR-)opleidingen te geven in scholen en bedrijven.Een vlottere registratieprocedure is ook aangewezen: elektronische procedure, automatische 'geolocatie', up-to-date houden van het register door de bedrijven die het toestel onderhouden,...Verdere oplossingenVolgens het KCE zou het ook helpen om de operatoren van 112-diensten te trainen in het doorgeven van telefonische instructies voor CPR . Alternatieve oplossingen zijn mobiele AED's voor brandweer, politie,... Men zou ook meer een beroep kunnen doen op opgeleide vrijwilligers die kunnen worden gelokaliseerd en ingeschakeld door hulpdiensten.En natuurlijk bepleit het KCE ook betere epidemiologische registratie van hartstilstanden en van het gebruik van AED's.Het KCE report 294As kan worden gedownload van www.kce.fgov.be.