Alles over Brucosport

Onder het motto mens sana in corpore sano belicht het medisch sportcongres de medische omkadering bij topsport, met en zonder corona.

Op 11 maart 2017 organiseert Brucosport haar 30ste sportcongres. Om dit lustrum extra luister bij te zetten, werd er gekozen voor een internationale formule met Engels als voertaal.