...

De verwarming vormt een aanzienlijke bron van energieverbruik in een medische praktijk. In onderzoeksruimtes is een omgevingstemperatuur van 22°C tot 24°C nodig voor het comfort van patiënten. Door over te schakelen naar een efficiëntere verwarmingsmethode kan u heel wat energie besparen. Een tweede reden om een ander verwarmingssysteem te kiezen is het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Bij nieuwbouwprojecten is dat zelfs de regel. Sinds 1 januari 2022 is het niet langer toegestaan om een stookolieketel te installeren. Bij omgevingsvergunningen voor nieuwbouw die na 1 januari 2025 worden aangevraagd, is ook een gasaansluiting niet meer mogelijk. Modernere verwarmingssystemen werken op lage temperatuur. Dat betekent niet dat de kamertemperatuur lager is, wel dat het water dat in het systeem circuleert tussen 35°C tot 55°C warm is. Dat is lager dan bij een klassiek verwarmingssysteem. De eerste stap is altijd om te laten onderzoeken of de ruimte voldoende geïsoleerd is. Bij te groot warmteverlies is lagetemperatuurverwarming niet haalbaar. Een slecht geïsoleerde praktijk moet daarom eerst beter geïsoleerd worden; daarbij wordt warmteverlies via het dak, de muren, de vloer en de ramen aangepakt. Bij het isoleren moet ook aandacht zijn voor voldoende ventilatie om een goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen. Indien beter isoleren niet mogelijk is, is lagetemperatuurverwarming vaak niet haalbaar. U kan dan wel overwegen om een bestaande stookolie- of gasketel te vervangen door een energiezuinigere condensatieketel of een hybride warmtepomp. Een condensatieketel op aardgas heeft een hoger rendement dan een klassieke atmosferische ketel, omdat er restwarmte uit de verbrandingsgassen gehaald wordt. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een kleine warmtepomp (zie verder) en een cv-ketel op gas. Gebruikt u nog elektrische verwarming? Ga dan na of deze vervangen kan worden door nieuwere, efficiëntere modellen. Zo verbruikt u alvast minder stroom. U kan uw energiefactuur nog doen dalen door een deel van de nodige stroom op te wekken met eigen zonnepanelen. Een batterij kan ervoor zorgen dat de opgewekte stroom beschikbaar blijft wanneer de zon niet meer schijnt. Als de praktijkruimte voldoende geïsoleerd is, kan u overschakelen op lagetemperatuurverwarming. Die kan geleverd worden door een condensatieketel, maar een warmtepomp is een efficiëntere en milieuvriendelijkere oplossing. Een warmtepomp is in feite een omgekeerde ijskast: ze haalt warmte uit de omgeving en gebruikt die om een ruimte te verwarmen. Een van de belangrijkste voordelen van warmtepompen is hun hoge energie-efficiëntie. Omdat ze warmte verplaatsen in plaats van produceren, leveren warmtepompen meer warmte-energie dan de elektriciteit die ze verbruiken. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Een lucht/water- warmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht. Dit soort warmtepompen bestaat uit een binnenunit en een buitenunit, zoals een airco. Water/water-warmtepompen maken gebruik van grondboringen om warmte uit de bodem te onttrekken, en zijn daardoor duurder in aanleg. Een nadeel van warmtepompen is dat in België de accijnzen op elektriciteit hoger zijn dan die op aardgas. Wie verwarmt met een warmtepomp, betaalt per opgenomen kWh meer accijnzen dan wie verwarmt met aardgas. Dat wordt deels gecompenseerd door de hogere efficiëntie van een warmtepomp, maar het is een hinderpaal voor de doorbraak van warmtepompen. Daarom werd aangekondigd dat tussen 2028 en 2032 de helft van de accijnzen op elektriciteit geschrapt zullen worden. Verwarmen op lage temperatuur kan gecombineerd worden met verschillende verwarmingselementen. Er wordt wel eens gezegd dat bestaande radiatoren altijd onbruikbaar worden, maar dat is niet altijd zo. Het hangt af van de dimensies van de radiatoren ten opzichte van de te verwarmen ruimte. Een expert kan dat narekenen. Zijn de bestaande radiatoren niet meer bruikbaar, dan dienen ze meestal vervangen te worden door grotere radiatoren - wat gepaard gaat met ruimteverlies. Een mogelijk alternatief zijn ventilo-convectoren: deze toestellen verspreiden warme lucht via ingebouwde ventilatoren. Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie is vloerverwarming aangewezen. Er zijn dan geen radiatoren nodig, zodat de oppervlakte van elk lokaal maximaal benut kan worden.