...

Wondzorgcentrum is een pionier in België. "Wij willen het helingsproces van chronische of complexe wonden versnellen", vertellen Kristof Balliu (CEO en medeoprichter) en Kristof Clerx (Business Developer). Het team bestaat uit acht wondzorgspecialisten met allemaal minstens 7 jaar ervaring in complexe wondzorg. "De complexiteit van die wondzorg ligt voor een deel in de diverse verbandmaterialen. Wanneer gebruik je welk verband, en hoe? Cruciaal zijn daarnaast een goede reiniging van de wonde en het proces van debrideren." Het centrum streeft een multidisciplinaire aanpak na waarbij wondzorgspecialisten, huisartsen, chirurgen, podologen en thuisverpleegkundigen samenwerken. Ondertussen zijn er zes vestigingen: in Bree, Genk, Hasselt, Leuven, Lebbeke, Sint-Truiden en Neerpelt.Wat mogen we ons voorstellen bij een 'multidisciplinaire aanpak'?Wondzorg is in wezen een multidisciplinaire discipline maar momenteel zijn vooral huisartsen, arts-specialisten (chirurgen, dermatologen) en thuisverpleegkundigen betrokken. Terwijl ook bandagisten, podologen, diëtisten, psychologen en de mantelzorgers een onmiskenbare rol kunnen spelen in wondzorg. Het Wondzorgcentrum wil optreden als expert: na overleg met zijn patiënt kan de huisarts, specialist of thuisverpleegkundige contact met ons opnemen om een eerste afspraak te maken. Daarnaast hebben we een coördinerende rol en zorgen we ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van de aanpak. Hoe verloopt de samenwerking met artsen tot nu toe?We werken ondertussen samen met een twintigtal huisartsen, vijf artsen-specialisten in ziekenhuizen en ook nog eens een tiental thuiszorgorganisaties. En dat verloopt goed, al merken we dat sommige artsen nog wat terughoudend zijn. Het Wondzorgcentrum wil echter hun werk niet afnemen, integendeel. Wij stellen gewoon onze expertise ter beschikking en bevinden ons daarbij tussen de eerste en tweedelijnsgezondheidszorg, zonder een van beide te willen vervangen.Vanwaar de noodzaak aan een apart 'centrum' voor wondzorg?Op basis van recente literatuurstudies en eigen onderzoek, stelden we vast dat er nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van complexe wondzorg. Een eerste knelpunt is weinig of onvoldoende kennis bij thuisverpleegkundigen. Als wondzorgspecialisten hebben wij de nodige opleiding genoten om complexe wonden te kunnen behandelen - wondzorgspecialist is dan ook een erkende beroepstitel ('Wondzorg, stomatherapie en weefselherstel', nvdr.). Een tweede en derde probleem zijn een gebrek aan multidisciplinaire samenwerking en dus communicatie tussen de betrokken actoren. Wondzorg is een discipline die nood heeft aan een duidelijke communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Ten slotte is er nog het financiële plaatje, dat tekortschiet. Zijn er terugbetalingsmechanismen voorzien voor de wondzorg die jullie aanbieden?Aangezien onze wondexpertisecentra een nieuw concept zijn, is er nog geen specifieke regeling uitgewerkt om deze behandelingen te bekostigen. Onze prijzen zijn berekend op de arbeidstijd die nodig is om de wonden te verzorgen. De tarieven voor een consultatie bij de patiënt thuis of in een woonzorgcentrum liggen daarom ook hoger. Recent onderzoek heeft aangetoond dat patiënten sneller genezen wanneer ze adequate wondzorg krijgen. Daardoor kunnen ook de zorgkosten dalen. In Nederland bestaan er al langer gelijkaardige centra. De toegang tot complexe wondzorgcentra levert er jaarlijks een besparing op van 70 miljoen euro. Maar ondanks de voordelen hebben we moeite om onze toegevoegde waarde bij verschillende autoriteiten aan te tonen.Wat kan de overheid doen?De overheid buigt zich momenteel over een aantal maatregelen om complexe wondzorg toegankelijker te maken. Een daarvan zou het voor verpleegkundigen bijvoorbeeld moeten mogelijk maken om in bepaalde wondzorggevallen antibiotica voor te schrijven. Maar voor een coördinerende aanpak - wat wondzorgcentrum.be beoogt - zijn geen middelen voorzien. Wat wij doen, is alleen mogelijk door eigen investeringen en dankzij de steun van onze partners (een daarvan is Stichting Brandwonden, nvdr.). Nu, we hebben een proefproject ingediend bij minister De Block. Zijn we bij de gelukkigen en krijgen we van de overheid een projectportefeuille, dan kunnen we harde cijfers verzamelen. Want die zijn er niet in ons land. Daardoor is er ook geen vergelijkingsbasis om aan te kunnen tonen hoeveel men kan besparen met adequate wondzorg. Het Riziv of de mutualiteiten kunnen hier van belang zijn...Er zijn veel proefprojecten ingediend bij minister De Block...Ja, daar zijn we ons van bewust. Maar er moet iets gebeuren, elke dag sterven er mensen door een wondprobleem. Eén ding is zeker, er moeten middelen vrijkomen voor gespecialiseerde wondzorg. In de thuiszorg zijn er geen extra middelen beschikbaar, of ze zouden verschoven moeten worden. Het komt er op aan nieuwe 'businessmodellen' te zoeken waarbij zowel patiënten, zorgverzekeraars als mutualiteiten een bijdrage leveren. De overheid heeft er het meeste baat bij om wonden sneller te kunnen laten genezen en onnodige hospitalisaties te vermijden.Wat brengt de nabije toekomst?Eerst en vooral willen we de kwaliteit leveren die we beloofd hebben. Om aan die belofte tegemoet te komen, hebben we onder andere eigen software ontwikkeld die transmuraal werkt. Zo kan zowel de arts-specialist als de huisarts zijn patiënt mee opvolgen. Daarnaast willen we onze dienstverlening in de toekomst zo veel mogelijk spreiden, zodat patiënten niet meer dan 30 km moeten rijden voor gespecialiseerde wondzorg. Dat hangt uiteraard samen met de opbouw van een breed netwerk van wondzorgspecialisten: patiënten moeten snel hulp kunnen krijgen. Binnen een tweetal jaar willen we dat netwerk uitbreiden naar andere Vlaamse provincies en Wallonië.