Alles over Londen

Voor onze nieuwe reeks 'Arts en kanker' gaan we in gesprek met artsen die zelf de strijd met kanker hebben moeten leveren of hier nog volop mee bezig zijn. We vragen naar hun ervaring als patiënt met deze ziekte, en welke invloed dit gehad heeft op hun kijk op de geneeskunde. In de eerste week van 2021 hadden we een gesprek met dermatoloog dr. Kristine Rommens (53 jaar), die momenteel behandeld wordt voor borstkanker. Haar ziektetraject is inmiddels lang bezig en kan op zijn minst onconventioneel genoemd worden. Naar eigen zeggen heeft ze er veel uit geleerd en wil ze dat ook graag op deze manier overbrengen.

Hormoonreceptorpositieve borstkanker is de meest voorkomende vorm van borstkanker, die aangetroffen wordt bij 70% van de patiënten die worden gediagnosticeerd met een vroege niet-uitgezaaide aandoening. Ongeveer 20% heeft een hoogrisicoziekte en zal gedurende de eerste tien jaar van de behandeling recidiveren, hetzij lokaal in de borst of elders in het lichaam.

Momenteel is neoadjuvante chemotherapie de standaardbehandeling voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker die cystectomie ondergaan, ondanks het feit dat deze behandeling maar 5-13% overlevingsvoordeel oplevert, wat door velen als beperkt beschouwd wordt, begon dr. Powles (Londen, UK).

Combinatiebehandelingen met een checkpointinhibitor en een vascular endothelial growth factor inhibitor (IO-VEGF) of een checkpointinhibitor met een anti-CTLA-4-inhibitor zijn de nieuwe standaard in de eerstelijnsbehandeling voor heldercellig niercelcarcinoom met intermediair en laag risico. Dit is gebaseerd op de Keynote 426- en de Checkmate 214-studie die beiden een overlevingsvoordeel aantoonden.

De STAMPEDE-studie heeft een significant overlevingsvoordeel aangetoond bij patiënten met oligometastasen, behandeld met radiotherapie en de standaardzorg. Prof. Prasanna Sooriakumaran (Londen, UK) gaf aan dat ze op basis van deze bevinding wilden onderzoeken of een gelijkaardig effect kan gezien worden bij patiënten met oligometastasen die radicale prostatectomie ondergaan. De poll onder de deelnemers toonde aan dat 59% van hen deze behandeling ook zou overwegen bij patiënten met oligometastasen.

In een studie bij patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker resulteerde een neoadjuvante behandeling met pembrolizumab, een PD-1-antagonist, in combinatie met een chemotherapie op basis van een platinaverbinding gevolgd door een adjuvante behandeling met pembrolizumab in een statisch significante en klinisch betekenisvolle stijging van het percentage complete pathologische respons (pCR).

Volgens een Zweedse studie lopen mannen die een kind hebben verwekt via medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, een significant hoger risico om prostaatkanker te krijgen dan andere mannen. Die vaststelling versterkt de hypothese die stelt dat beide gezondheidsproblemen gemeenschappelijke oorzaken zouden kunnen hebben.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.