Op het SABCS 2022 (6-10 december) zijn de resultaten over de werkzaamheid na 4 jaar en de gegevens van de vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse over de totale overleving gepresenteerd.

Ter herinnering

In die studie werd de hormoontherapie gedurende hoogstens 5-10 jaar toegediend hetzij alleen hetzij samen met abemaciclib gedurende 2 jaar. Een hoog risico werd gedefinieerd als

  • minstens 4 positieve okselklieren

OF

  • 1-3 positieve okselklieren en een tumor graad 3 en/of ≥ 5 cm (cohorte 1, n = 5120),
  • of een Ki-67 ≥ 20% (gecentraliseerde evaluatie, cohorte 2, n = 517)

Werkzaamheid na 4 jaar

Tijdens een mediane follow-up van 42 jaar hielden de gunstige effecten van abemaciclib aan na stopzetting van de behandeling na 2 jaar en namen die daarna zelfs nog toe.

Het aantal evenementen in samenhang met de overleving zonder invasieve ziekte (336 vs. 499; HR 0,66; p < 0,0001) en met de overleving zonder recidief op afstand (281 vs. 421; HR 0,66; p < 0,0001) was lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie, dan met enkel een hormoontherapie.

Na 2, 3 en 4 jaar bedroeg de absolute winst in overleving zonder invasieve ziekte in de abemaciclibgroep respectievelijk 2,8%, 4,8% en 6,4% en bedroeg de absolute winst in DRFS respectievelijk 2,5%, 4,1% en 5,9%.

De gunstige effecten van abemaciclib werden waargenomen ongeacht de Ki-67. Er zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen opgedoken.

Totale overleving

Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving in geen van beide groepen bereikt. Het aantal sterfgevallen was echter lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie dan in de groep die enkel een hormoontherapie kreeg: 157 (5,6%) vs. 173 (6,1%), en het aantal patiënten zonder metastasen was hoger (respectievelijk 125 en 249). De studie wordt voortgezet.

Conclusie

Bij vrouwen met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met positieve lymfeklieren en een hoog risico heeft een adjuvante behandeling met een combinatie van abemaciclib en hormoontherapie statistisch en klinisch significante betere effecten dan enkel een hormoontherapie, en de gunstige effecten nemen nog toe na stopzetting van de behandeling met abemaciclib na 2 jaar (absolute toename van de IDFS en de DRFS na 4 jaar).

Op het ogenblik van de analyse was het aantal sterfgevallen lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie dan in de groep die enkel een hormoontherapie kreeg. Het ziet er dus naar uit dat de overleving beter zal zijn met abemaciclib.

Meer details vindt u op de website van The Lancet Oncology (gratis toegang)

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00694-5/fulltext

t

Nnaar de presentatie van Stephen R.D. Johnston, Londen, VK. SABCS 2022, abstract GS1-09

Op het SABCS 2022 (6-10 december) zijn de resultaten over de werkzaamheid na 4 jaar en de gegevens van de vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse over de totale overleving gepresenteerd.Ter herinneringIn die studie werd de hormoontherapie gedurende hoogstens 5-10 jaar toegediend hetzij alleen hetzij samen met abemaciclib gedurende 2 jaar. Een hoog risico werd gedefinieerd alsOFWerkzaamheid na 4 jaarTijdens een mediane follow-up van 42 jaar hielden de gunstige effecten van abemaciclib aan na stopzetting van de behandeling na 2 jaar en namen die daarna zelfs nog toe. Het aantal evenementen in samenhang met de overleving zonder invasieve ziekte (336 vs. 499; HR 0,66; p < 0,0001) en met de overleving zonder recidief op afstand (281 vs. 421; HR 0,66; p < 0,0001) was lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie, dan met enkel een hormoontherapie.Na 2, 3 en 4 jaar bedroeg de absolute winst in overleving zonder invasieve ziekte in de abemaciclibgroep respectievelijk 2,8%, 4,8% en 6,4% en bedroeg de absolute winst in DRFS respectievelijk 2,5%, 4,1% en 5,9%.De gunstige effecten van abemaciclib werden waargenomen ongeacht de Ki-67. Er zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen opgedoken. Totale overlevingOp het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving in geen van beide groepen bereikt. Het aantal sterfgevallen was echter lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie dan in de groep die enkel een hormoontherapie kreeg: 157 (5,6%) vs. 173 (6,1%), en het aantal patiënten zonder metastasen was hoger (respectievelijk 125 en 249). De studie wordt voortgezet.Conclusie Bij vrouwen met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met positieve lymfeklieren en een hoog risico heeft een adjuvante behandeling met een combinatie van abemaciclib en hormoontherapie statistisch en klinisch significante betere effecten dan enkel een hormoontherapie, en de gunstige effecten nemen nog toe na stopzetting van de behandeling met abemaciclib na 2 jaar (absolute toename van de IDFS en de DRFS na 4 jaar).Op het ogenblik van de analyse was het aantal sterfgevallen lager in de groep die werd behandeld met abemaciclib + hormoontherapie dan in de groep die enkel een hormoontherapie kreeg. Het ziet er dus naar uit dat de overleving beter zal zijn met abemaciclib.Meer details vindt u op de website van The Lancet Oncology (gratis toegang)https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00694-5/fulltexttNnaar de presentatie van Stephen R.D. Johnston, Londen, VK. SABCS 2022, abstract GS1-09