Alles over België

Vorige week werd op het ICO-WHO symposium "Tobacco Control" de nieuwe Tobacco Control Scale 2021 bekend gemaakt. In dat rapport dat de tabakswetgeving uit 37 Europese landen vergelijkt, staat België met 59 punten op 100 op de 10e plaats. Daarmee vallen we buiten de kopploeg van de landen die boven de 60 scoren.

Zeldzame kankers vormen maar liefst 20 % van de nieuwe kankergevallen. Toch zijn er voor deze kankersoorten nauwelijks gerichte geneesmiddelen zodat patiënten weinig of geen behandelingsmogelijkheden hebben. Kom op tegen Kanker start daarom met een internationale samenwerking om onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers te stimuleren.

Meerdere Belgische organisaties voor kankeronderzoek gaan intensief samenwerken. Ze vormen het nieuwe netwerk Belgian Cancer Research Consortium. Op die manier willen ze hun werking optimaliseren en de strategische samenwerking tussen individuele onderzoekers en organisaties versterken. Dit samenwerkingsverband is een primeur voor België.

De Kamer heeft vorige week donderdag in plenaire zitting en unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd, ingediend door Catherine Fonck (Les Engagés) en medeondertekend door de N-VA en de meerderheid. Het wetsvoorstel zet de deur open voor een vergoeding voor vrouwen met ovariumkanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Waar staan we? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe? In zijn nieuwste boek 'Het levenseinde in eigen regie' buigt professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie Wim Distelmans zich over twintig jaar wetgeving rond het levenseinde.

Het Jules Bordet Instituut in Brussel opende eind vorige maand officieel het 'Excellence Center voor Radiotheranostiek' binnen de dienst Nucleaire Geneeskunde. Radiotheranostiek, een innovatieve kankerbestrijdende therapie met medicijnen, vormt momenteel een prioritaire aanpak in het kankeronderzoek.

Kankerpatiënten zullen binnenkort met een slimme pleister thuis bijzonder grondig opgevolgd kunnen worden. Het systeem monitort doorlopend de waarden van de patiënt en communiceert met het volledige medische team - van specialist tot thuisverpleging. Zo kan er snel ingegrepen worden, terwijl de patiënt toch in zijn vertrouwde omgeving kan verblijven.

Voor mensen die in het verleden kanker hebben gehad of aan een bepaalde chronische ziekte lijden, is het soms moeilijk om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij het bekomen van een hypothecair krediet. De zogenaamde wet 'recht om vergeten te worden' maakt het mogelijk om de toegang tot deze verzekeringen te vergemakkelijken na een bepaalde periode (voor kanker in het algemeen tien jaar), en onder bepaalde voorwaarden.

We hadden een gesprek met dermatoloog dr. Kristine Rommens (53 jaar), die momenteel behandeld wordt voor borstkanker. Haar ziektetraject is inmiddels lang bezig en kan op zijn minst onconventioneel genoemd worden. Naar eigen zeggen heeft ze er veel uit geleerd en wil ze dat ook graag op deze manier overbrengen.

De gezondheidspolitiek heeft drie belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg, solidariteit en duurzaamheid. Duurzaamheid betekent ook dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Het gezondheidssysteem moet het beschikbare budget goed investeren om de maximale opbrengst in extra gezondheid te verkrijgen. Prof. Lieven Annemans gaf een uiteenzetting over het onderwerp op de jaarlijkse vergadering van de BGDO.

Celtherapie is een gebied dat volop in ontwikkeling is, en uiteraard ook de nodige aandacht verdient op het jaarlijkse congres van de BHS. Deze sessie werd voorgezeten door dokter Philippe Lewalle, hematoloog aan het Institut Bordet in Brussel, en dokter Koen Theunissen, hematoloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Celtherapie is een gebied dat volop in ontwikkeling is, en uiteraard ook de nodige aandacht verdient op het jaarlijkse congres van de BHS. Deze sessie werd voorgezeten door dokter Philippe Lewalle, hematoloog aan het Institut Bordet in Brussel, en dokter Koen Theunissen, hematoloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Onlangs werd in Frankrijk en België een nieuwe internationale klinische studie geopend, met op 17 januari de opname van de eerste patiënt. Deze studie zal nagaan of het, voor patiënten met HER2-positieve, hormoonreceptor-negatieve borstkanker, mogelijk is om hen een minder intensieve chemotherapiebehandeling te geven en de daarmee gepaard gaande bijwerkingen te verminderen, zonder het risico op terugkeer van de kanker te verhogen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.