Alles over België

Vanaf het najaar zal de overheid de uitbouw van zes AYA-zorgteams in België financieren. AYA staat voor 'Adolescents & Young Adults', een internationale term voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar die aan kanker lijden. Het UZ Gent, dat al van 2009 de Aya-zorg probeert vorm te geven, speelde hierin een voortrekkersrol.

Er komt in ons land voor het eerst een leerstoel rond darmkanker. De leerstoel wordt op 15 maart gelanceerd aan UHasselt en is mogelijk dankzij een schenking van het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) en Stop Darmkanker. Prof. Christel Faes van Data Science Institute UHasselt is leerstoelhouder.

Antwerpse ziekenhuizen gaan als eerste in België AI-toepassingen gebruiken om de diagnostiek van tumoren te verbeteren en te versnellen. "Het is alsof een extra paar ogen meekijken naar de biopten", zegt dokter Frederik Deman van de laboratoria pathologische anatomie van ZNA en GZA.

De interdisciplinaire coalitie I Know How onder leiding van Arteveldehogeschool wil mensen met kanker ondersteunen bij de hervatting of het behoud van hun werk via het ontwikkelen van diensten met en voor werkgevers, werknemers, para(medici) en job coaches.

In de monarchE-studie waar België aan heeft deelgenomen onder de leiding van Patrick Neven (KUL), waren de overleving zonder invasieve ziekte (IDFS, primair eindpunt) en de overleving zonder recidief op afstand (DFRS) bij vrouwen met een HER+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met lymfeklierinvasie die een hoog risico liepen, beter met een adjuvante combinatietherapie met abemaciclib (150 mg 2 x/d) + en hormoontherapie (aromataseremmer of tamoxifen).

Eerder deze maand kondigde Kite de resultaten aan van twee nieuwe analyses van de baanbrekende ZUMA-7 studie van Yescarta®, de grootste en langste follow-up van een CAR- T-celtherapie versus standaardbehandeling bij patiënten met recidief of refractair grootcellig B-cellymfoom (LBCL) dat het meest voorkomende type is van non-Hodgkin lymfoom.

Een Belgische studie onderzocht op nationaal niveau de evolutie en impact van cervixkankerscreening bij vrouwen < 25 jaar tussen 2010 en 2019. Hoewel de Belgische richtlijnen reeds decennia een beginleeftijd van 25 jaar aanbevelen, worden er in de praktijk immers nog steeds jongere vrouwen gescreend en behandeld, en geldt de terugbetalingsregeling ook voor hen.

Vorige week werd op het ICO-WHO symposium "Tobacco Control" de nieuwe Tobacco Control Scale 2021 bekend gemaakt. In dat rapport dat de tabakswetgeving uit 37 Europese landen vergelijkt, staat België met 59 punten op 100 op de 10e plaats. Daarmee vallen we buiten de kopploeg van de landen die boven de 60 scoren.

Zeldzame kankers vormen maar liefst 20 % van de nieuwe kankergevallen. Toch zijn er voor deze kankersoorten nauwelijks gerichte geneesmiddelen zodat patiënten weinig of geen behandelingsmogelijkheden hebben. Kom op tegen Kanker start daarom met een internationale samenwerking om onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers te stimuleren.

Meerdere Belgische organisaties voor kankeronderzoek gaan intensief samenwerken. Ze vormen het nieuwe netwerk Belgian Cancer Research Consortium. Op die manier willen ze hun werking optimaliseren en de strategische samenwerking tussen individuele onderzoekers en organisaties versterken. Dit samenwerkingsverband is een primeur voor België.

De Kamer heeft vorige week donderdag in plenaire zitting en unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd, ingediend door Catherine Fonck (Les Engagés) en medeondertekend door de N-VA en de meerderheid. Het wetsvoorstel zet de deur open voor een vergoeding voor vrouwen met ovariumkanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Waar staan we? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe? In zijn nieuwste boek 'Het levenseinde in eigen regie' buigt professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie Wim Distelmans zich over twintig jaar wetgeving rond het levenseinde.

Het Jules Bordet Instituut in Brussel opende eind vorige maand officieel het 'Excellence Center voor Radiotheranostiek' binnen de dienst Nucleaire Geneeskunde. Radiotheranostiek, een innovatieve kankerbestrijdende therapie met medicijnen, vormt momenteel een prioritaire aanpak in het kankeronderzoek.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.