Alles over België

Op zaterdag 6 maart 2021 vond de achtste Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (BMUC) plaats. BMUC 2021 was een virtuele meeting, wat als voordeel had dat er ook internationale topsprekers deel uitmaakten van de faculty. Met meer dan 300 deelnemers die de meeting online volgden, was deze editie een groot succes. Dit verslag beperkt zich tot een samenvatting van de sessies over nierkanker, blaaskanker en testiskanker.

Heel wat wetenschappelijk onderzoek legt de nadruk op het belang van behoud van werk of werkhervatting op de levenskwaliteit bij beroepsactieve kankerpatiënten. Bij zorgverleners in ons land groeit het besef dat ondersteuning van arbeidsparticipatie een onderdeel dient te worden van het zorgaanbod.

Voor onze nieuwe reeks 'Arts en kanker' gaan we in gesprek met artsen die zelf de strijd met kanker hebben moeten leveren of hier nog volop mee bezig zijn. We vragen naar hun ervaring als patiënt met deze ziekte, en welke invloed dit gehad heeft op hun kijk op de geneeskunde. In de eerste week van 2021 hadden we een gesprek met dermatoloog dr. Kristine Rommens (53 jaar), die momenteel behandeld wordt voor borstkanker. Haar ziektetraject is inmiddels lang bezig en kan op zijn minst onconventioneel genoemd worden. Naar eigen zeggen heeft ze er veel uit geleerd en wil ze dat ook graag op deze manier overbrengen.

Naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari lijkt het mij essentieel om te herhalen dat kanker jammer genoeg de tweede belangrijkste doodsoorzaak blijft in ons land, met meer dan 26.000 overlijdens per jaar (1). Bovendien weten we vandaag ook dat gezien de urgentie en focus op covid-19, dit de opsporing en vroegtijdige diagnose van bepaalde kankers heeft vertraagd, met soms ernstige gevolgen voor patiënten (2) .

Het Iridium Netwerk, voorheen Iridium Kankernetwerk, spitst zich voortaan toe op radiotherapie. De disciplines hematologie en medische oncologie behoren niet meer tot de kernzorg.

Met prof. Ahmad Hussein Awada van het Jules Bordet Instituut hadden we een interview over nieuwe ontwikkelingen en het belang van precisiegeneeskunde binnen oncologie. Hij vindt dat alle oncologen het therapeutisch arsenaal moeten kennen en wil precisiegeneeskunde implementeren in programma's van oncologen in opleiding, omdat het belang ervan voor de oncologische praktijk alleen nog maar zal toenemen.

De Amerikaanse NLST-studie en de Nederlandse Nelson-studie rapporteerden een gunstig effect van longkankerscreening met een lage dosis CT-scan (LDCT) versus thoraxradiografie in een hoogrisicopopulatie. Verslag van de uiteenzetting van prof. dr. Sebahat Ocak (UCL, Brussel).

Radiotherapie 2x/d blijkt effectief te zijn bij de behandeling van een beperkt kleincellig carcinoom. Maar is dat schema haalbaar? De radiotherapeuten Xavier Geets en Vincent Remouchamps denken van wel.

Daratumumab is een monoklonale antistof tegen CD38 die zijn werkzaamheid heeft bewezen in verschillende schema's voor de behandeling van multipel myeloom. Nu werd een subcutane vorm ontwikkeld waarvan de farmacokinetiek en de werkzaamheid niet minder goed zijn dan die van de i.v. vorm, die minder reacties veroorzaakt en waarvan de injectie veel minder lang duurt.

Ook de American Society of Hematology (ASH) heeft nu met succes een virtueel congres gehouden. Voor de ASH een première, want het jaarlijkse congres van de ASH was een van de laatste grote internationale congressen die nog op de klassieke manier hebben plaatsgevonden.

Daratumumab is een monoklonale antistof tegen CD38 die zijn werkzaamheid heeft bewezen in verschillende schema's voor de behandeling van multipel myeloom. Nu werd een subcutane vorm ontwikkeld waarvan de farmacokinetiek en de werkzaamheid niet minder goed zijn dan die van de i.v. vorm, die minder reacties veroorzaakt en waarvan de injectie veel minder lang duurt. Dat bleek uit een presentatie op ASH 2020.

Dat stoelgangincontinentie een ontzettend grote impact kan hebben op de levenskwaliteit moeten we niet in vraag stellen. Vele patiënten kampen er echter mee na de behandeling van een rectumcarcinoom, maar durven er niet over te praten. Het is daarom aan de behandelende arts om hier actief naar te vragen en behandelingsopties te bespreken. Een gesprek met proctoloog prof. Heiko De Schepper (UZA).

GALENUS Een ware revolutie in de precisiegeneeskunde is de zogenaamde tumoragnostische behandelwijze, die onafhankelijk is van de histologie van de tumor en de plaats van de tumor in het lichaam. Hierbij kijkt men enkel naar het genetische profiel van de tumor en op basis daarvan worden specifieke therapieën gekoppeld. De allereerste tumoragnostische goedkeuring in Europa is voor larotrectinib (Vitrakvi® Bayer; nvdr kandidaat Galenusprijs bij de geneesmiddelen).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.