...

Om de haalbaarheid te onderzoeken, werd de TRomBone-studie opgezet waarbij mannen met een tot drie botmetastases, fit genoeg om radicale prostatectomie te ondergaan, gerandomiseerd werden in twee groepen. De ene groep kreeg standaardbehandeling, namelijk ADT + systemische therapie, meer bepaald zes cycli docetaxel. De andere groep kreeg deze behandeling en onderging radicale prostatectomie vier maanden na het stoppen van de laatste cyclus docetaxel. Prof. Sooriakumaran benadrukte dat de operatie technisch haalbaar is, maar dat er moet opgepast worden bij de posterieure dissectie om beschadiging van het rectum te voorkomen, en bij dissectie van de endopelvische fascia en van de lymfeklieren in het bekken. Ondanks deze risico's zijn alle operaties succesvol verlopen in alle centra die deelnamen aan de studie, zei prof. Sooriakumaran. De perioperatieve en oncologische uitkomsten waren aanvaardbaar, en de meeste patiënten waren continent na drie maanden. Ook de levenskwaliteit gerapporteerd door de patiënten zelf was heel goed, bevestigde prof. Sooriakumaran. Op basis van deze veelbelovende resultaten worden grotere gerandomiseerde fase 3-studies gestart. Prof. Sooriakumaran hoopt dat er sponsoring kan gevonden worden om radicale prostatectomie te includeren als extra arm in de STAMPEDE-studie. Tijdens de discussie werd bevestigd dat het verwijderen van de primaire tumor met radiotherapie of radicale prostatectomie gevolgd door agressieve behandeling van de oligometas- tasen de juiste aanpak lijkt, zeker bij jongere patiënten met oligometastatische prostaatkanker.