Belgian Oncology News

Web weergave

Persoonlijk ben ik echt wel tevreden dat we net voor aanvang van de paasvakantie de tweede, al zeg ik het zelf, kwaliteitsvolle BOhN van 2022 bij jullie in de bus kregen. Al moet ik misschien mijn tevredenheid wat relativeren in het kader van de huidige spanning en dreiging die uitgaat van het conflict in Oekraïne.

EDITORIAAL

Longartsen van het AZ Delta (Roeselare) hebben in een studie onderzocht of de implementatie van value-based healthcare in de klinische praktijk haalbaar en gunstig is. Daarvoor ontwikkelden zij een digitaal, transmuraal zorgpad voor longkankerpatiënten. De studieresultaten zijn inmiddels gepubliceerd in Lung Cancer (1) en tonen het belang van patiëntgerapporteerde uitkomsten of PROM's aan.

IN THE PICTURE

2021 is het jaar van de doorbraak van de immunotherapie in de digestieve oncologie. Het is niet verwonderlijk dat het jaarlijkse congres van de BGDO, dat virtueel plaatsvond op 15 januari, dit onderwerp behandelde.

HIGHLIGHTS

De gezondheidspolitiek heeft drie belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg, solidariteit en duurzaamheid. Duurzaamheid betekent ook dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Het gezondheidssysteem moet het beschikbare budget goed investeren om de maximale opbrengst in extra gezondheid te verkrijgen. Prof. Lieven Annemans gaf een uiteenzetting over het onderwerp op de jaarlijkse vergadering van de BGDO.

HIGHLIGHTS

Op 15 februari 2022 organiseerde de BGDO in samenwerking met Roularta HealthCare een rondetafelconferentie over gastro-intestinale tumoren. De panelleden presenteerden elk een topic met de hoogtepunten van de afgelopen 12 maanden en prof. dr. Eric Van Cutsem (UZ Leuven) modereerde de discussies.

HIGHLIGHTS

Celtherapie is een gebied dat volop in ontwikkeling is, en uiteraard ook de nodige aandacht verdient op het jaarlijkse congres van de BHS. Deze sessie werd voorgezeten door dokter Philippe Lewalle, hematoloog aan het Institut Bordet in Brussel, en dokter Koen Theunissen, hematoloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

HIGHLIGHTS

In het kader van de Pierre Stryckmans Lecture werd prof. dr. Bob Löwenberg (Erasmus MC, Rotterdam) uitgenodigd tijdens de 37ste jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Hematology Society. Hij gaf een lezing over nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met acute myeloïde leukemie (AML).

HIGHLIGHTS

Op 22 december vorig jaar organiseerde Roularta HealthCare een drukbezochte virtuele meeting. Hierin werden de highlights van de gynaecologische oncologie uit 2021 gepresenteerd. Het panel van experts bestond uit oncologen en gynaecologen. Moderator was prof. dr. Toon van Gorp (UZ Leuven). Hieronder een verslag van deze meeting.

HIGHLIGHTS

Bayer organiseerde op 3 februari een post-ASCO GI-meeting. Na een stortvloed van gegevens in 2021 waren er op ASCO GI 2022 voor de slokdarm- en maagtumoren geen nieuwe doorbraken en ook voor pancreas- en colontumoren bleef het rustig. Galwegcarcinomen en hepatocellulair carcinoma stonden in het spotlicht.

HIGHLIGHTS

In de vorige BOhN bespraken we reeds uitgebreid een aantal presentaties van het jaarlijkse SABCS met aandacht voor de hormoongevoelige tumoren. In deze BOhN gaan we hierop door. We besteden hierbij ook aandacht aan de post-San Antonio-meeting, een jaarlijkse organisatie op de laatste zaterdag van januari door het Jules Bordet Instituut in samenwerking met de BSMO. Ook dit jaar een virtuele meeting gemodereerd door prof. Martine Piccart (Institut Bordet) en prof. Hannelore Denys (UZ Gent).

HIGHLIGHTS

Vanaf 17 tot 19 februari vond in San Francisco het jaarlijkse ASCO symposium over genito-urinaire kankers plaats. De BOhN-redactie brengt een aantal hoogtepunten.

HIGHLIGHTS

In dit nummer bieden we voor het eerst een kijk in de andere richting: dr. Laurens Van Camp heeft in zijn tienerjaren AML overwonnen en besloot daarom zelf kinderkankerarts te worden. Inmiddels is hij bezig aan zijn specialisatie pediatrie en onderzoekt hij met zijn doctoraat nieuwe vormen van immuuntherapie voor AML.

TESTIMONIAL

Colorectale kanker wordt slechts in een klein aantal gevallen behandeld met immunotherapie of gerichte geneesmiddelen. Volgens recente onderzoeken uitgevoerd aan de KU Leuven laat de beschrijving van de maligne transformatie van die tumoren in de literatuur echter te wensen over. Volgens nieuwe gegevens zou colorectale kanker kunnen worden opgesplitst in twee grote types: I2 en I3.

DOSSIER

Niet toevallig op Wereldkankerdag (4 februari 2022) organiseerde Pink Ribbon vzw een digitaal en interactief seminarie over de terugkeer naar werk na een (langdurige) afwezigheid door (borst)kanker.

SUPPORTIEVE ZORGEN