...

Bridge vergeleek de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in 60 landen. De index bevat acht items, maar omwille van de leesbaarheid beperken we ons hier tot drie topics. Het eerste item, de totale uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner (in euro), werd bepaald op basis van de cijfers van 2019. De uitgaven omvatten gezondheidsgoederen en -diensten zoals bijdragen voor de sociale zekerheid, intramurale en ambulante zorg en medisch materiaal. Het tweede item betreft de toegang tot de gezondheidszorg. Dat is een score die aangeeft welk deel van de bevolking van een land gemakkelijk toegang heeft tot essentiële gezondheidszorg. Voorbeelden van essentiële diensten zijn: reproductieve gezondheidszorg, zorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen, infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten. Ook gegevens over de capaciteit van en de toegang tot diensten bij de algemene en de meest achtergestelde bevolking werden opgenomen in de analyse. Een hogere score wijst op een grotere dekking. Het derde item is de gemiddelde kostprijs van een nacht op spoed omwille van covid. Het gaat om het overbrengen van een ernstig zieke patiënt naar een intensive care afdeling en beademing. Daarnaast omvatten deze kosten laboratoriumtests, geneesmiddelen en vloeistoffen, beschermend wegwerpmateriaal, verzorging en voeding, en arbeidskosten voor verpleegkundigen en artsen. Voor elk land werden de kosten in lokale valuta verzameld uit een reeks wetenschappelijke artikelen en specifieke nieuwsberichten van april 2020 tot november 2021. Daarna werd het gemiddelde bepaald. De hoogste gezondheidskosten werden geregistreerd in de Verenigde Staten: 9.578 euro per inwoner, evenals de hoogste gemiddelde prijzen van geneesmiddelen, die 1.309,48% hoger liggen dan de mediaan van de onderzochte landen. De gemiddelde kosten per nacht voor de verzorging van een covidpatiënt op intensive care, met inbegrip van de kosten van arbeid, apparatuur, screening en geneesmiddelen, bedragen in de VS 18.363 euro, bijna het dubbele van Noorwegen (10.164 euro), dat op de tweede plaats komt. In België gaat het om 3.102 euro. Naast de hoge cijfers in de Verenigde Staten, valt de relatief slechte toegankelijkheid tot de zorg op in Frankrijk, dat het minder goed doet dan China; en de goede prestaties van de Britse en Canadese gezondheidsstelsels in verhouding tot het geld dat voor gezondheid op tafel wordt gelegd. België is een van de goed presterende landen, maar springt er niet echt uit. Het valt op dat de totale uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner gekoppeld zijn aan het BBP. De landen waar de gezondheidszorg het duurst is, zijn de landen waar het BBP ook het hoogst is. Het verband tussen deze uitgaven en de kosten van een covid-noodgeval is verhelderend wat de overbesteding betreft.