...

Als je het even niet meer zitten, is er altijd nog poëzie. Met die gedachte in het achterhoofd, ontleend aan een gedicht van Herman de Coninck, stelde specialist ouderengeneeskunde en schrijver Bert Keizer in volle coronacrisis een dichtbundel samen met teksten van Annie M.G. Schmidt, Judith Herzberg, Rutger Kopland, Eva Gerlach, Gerrit Achterberg, Anna Enquist, Willem Elsschot en vele andere dichters. 'Bestaat er een mooiere troost dan een gedicht waarin ziekte en alle beslommeringen daaromheen, zelfs de dood, behoedzaam op armslengte worden gehouden', aldus de auteur. Of om de betreurde Herman de Coninck die 25 jaar geleden schielijk in Lissabon overleed, te citeren: "Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaaktverdrietje, en het helpt niet; zoals je een hand op haar hete voorhoofdje legt, zo dun als sneeuw gaat liggen, en het helpt niet: zo helpt poëzie"