...

ViiV is blij met de erkenning voor het partnership dat het aangaat met gemeenschappen. Het bedrijf staat al negen jaar op 1 wat betreft bedrijfsreputatie in het 'Corporate Reputation of Pharma - from the Patient Perspective 2021-2022'-onderzoek.Toen we gaandeweg begonnen te leven met covid-19, bleef ViiV aandringen op de herpriotisering van hiv en op het in kaart brengen van de onbeantwoorde behoeften van mensen die met hiv leven. Dit omvat het ontdekken, ontwikkelen en verspreiden van nieuwe en innovatieve behandelingen, het verzekeren dat klinische studies representatief zijn voor alle mensen met hiv, en het verhogen van de visibiliteit. Het bedrijf werkt ook samen met gemeenschappen om stigma en discriminatie te verminderen. ViiV ondersteunt netwerken in die gemeenschappen en zet in op gezondheidszorggerelateerde levenskwaliteit.Het bedrijf gelooft in de kracht van partnership, en in langdurig engagement en programma's zoals Positive Action. Dat werd opgestart in 1992, als het eerste project van een farmaceutisch bedrijf dat beurzen verleent aan gemeenschappen, en viert nu zijn dertigste verjaardag. ViiV wil aan de kant blijven staan van gemeenschappen om samen de doelstellingen van de VN te halen en de aidsepidemie te eindigen tegen 2030. ViiV wil al haar partners bedanken en is ook erkentelijk voor iedereen die deelnam aan de studie. Het bedrijf herhaalt haar belofte dat het er zal zijn totdat hiv en aids zijn uitgeroeid.