...

Over de verplichte vaccinatie hadden we een interview met Dieter Goemaere, directeur algemene ziekenhuizen en chief economist van Gibbis. "Zorginstellingen", zo zegt hij, "moeten burchten zijn waar de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat is nodig om het ziekenhuispersoneel te beschermen, voor hun gezondheid en omdat het essentieel is voor het voortbestaan van ons zorgaanbod, maar natuurlijk ook om de patiënt te beschermen. Dat is de eerste missie van een zorgverlener: de patiënt beschermen en verzorgen." Gibbis is van oordeel dat een maximaal beschermingsniveau voor patiënten en personeel pas kan bereikt worden als de vaccinatie tegen covid verplicht wordt voor al het personeel van de zorginstellingen en dus niet enkel voor het verzorgend personeel. "Er is geen alternatief", vindt Goemaere. "Verplichte vaccinatie is een logische en noodzakelijke stap. We hopen tegen het einde van de overgangsperiode 100% vaccinatie te halen, waarbij we blijven werken aan het sensibiliseren en het informeren van het personeel. Maar we zien wel dat we aan het einde zijn gekomen van wat haalbaar is via sensibilisering." De federatie van Brusselse gezondheidsinstellingen vraagt de federale regering om te blijven investeren in maatregelen om zorgberoepen aantrekkelijker te maken, vooral het beroep van verpleegkundige. Gibbis doet ook een aantal voorstellen om de vaccinplicht te implementeren. "Tijdens de overgangsperiode moeten niet-gevaccineerde medewerkers die nog niet overtuigd zijn, kunnen blijven werken mits regelmatige tests. Tijdelijke werkloosheid kan niet worden beschouwd als een 'alternatief' voor testen. Dat zou een pervers effect kunnen hebben, bijvoorbeeld dat gevaccineerden met een extra werklast geconfronteerd worden. Voor nieuw aangeworven personeel zou de verplichting op 1 januari van kracht moeten worden", aldus Dieter Goemaere. Zorginstellingen moeten beschikken over een lijst van niet-gevaccineerde werknemers om ze te kunnen sensibiliseren. "Voorlopig is deze lijst geanonimiseerd. We kennen alleen de percentages, maar wij willen dat human resources een lijst met namen krijgt. Sensibilisering en communicatie kan intern en gepersonaliseerd uitgevoerd worden door de dienst arbeidsgeneeskunde. De procedures zullen snel doorgevoerd moeten worden want 1 januari 2022 is heel dichtbij" , aldus Dieter Goemaere. Een andere belangrijke eis van Gibbis is het vastleggen van de periode van opschorting van het contract van niet-gevaccineerde werknemers. "De toestand van onzekerheid kan niet eindeloos zijn, noch voor de werkgever, noch voor de werknemer. Het zou onhoudbaar zijn voor de instellingen. Werknemers zouden hun contract voor jaren kunnen opschorten, in een andere bedrijfstak gaan werken en dan terugkomen. Voor langdurig zieken is het soms al ingewikkeld, maar er moet hoe dan ook wel een zekere voorspelbaarheid zijn."