...

Tsundoku betekent zo veel als 'het blijven kopen van leesmateriaal om het op te hopen en niet te lezen'. De grote boosdoener blijkt niet verrassend onze smartphone. Wie verschiet er niet wanneer men de schermtijd van vorige week in een ongevraagd pushbericht toegezonden krijgt?Sommigen beschrijven de smartphoneverslaving binnen deze context als een van de belangrijkste van onze tijd, resulterend in nieuwe symptomatologische beschrijvingen zoals de nomofobie, een overmatige angst voor het niet continu bereikbaar zijn via een mobiele telefoon ('no mobile-phone phobia'). De gevolgen van een telefoonverslaving vertonen veel overeenkomsten met andere soorten verslavingen: problemen met de fysieke en geestelijke gezondheid, werk, financiën en sociale contacten enz.