...

Ons land krijgt geen nieuwe leveringen meer van het AstraZeneca- of het Janssen-vaccin. De te leveren doses gaan onmiddellijk naar Covax - het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie dat een billijkere verdeling van de vaccins tegen covid tot stand wil brengen. België coördineert trouwens de leveringen door Covax van het vaccin van Johnson&Johnson. Ook de nieuwe leveringen aan ons land van het Moderna-vaccin worden vanaf de tweede week van augustus geschonken aan Covax - of doorgeschoven naar andere EU-landen. Het ziet er dus naar uit dat ons land de komende maanden alleen nog gebruik zal maken van Comirnaty. De Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid besliste ook dat de 300.000 à 400.000 boostervaccins die zullen toegediend worden aan mensen met een verminderde immuniteit mRNA-vaccins zullen zijn. De IMC volgt het advies van de Taskforce Vaccinatie, die zich hiervoor baseert op een analyse van het KCE. "Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (...) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons", luidt het. In de praktijk zal dat dan het in Puurs gefabriceerde vaccin zijn - al kan zo nodig weer snel een beroep worden gedaan op het Moderna-vaccin. De mensen die een eerste dosis kregen van AstraZeneca ontvingen ondertussen ook wel ongeveer allemaal hun tweede dosis. De EU bestelde ook geen nieuwe vaccins tegen covid meer bij AstraZeneca - de verzuurde relatie met de firma naar aanleiding van de leveringsproblemen is daar natuurlijk niet vreemd aan. Pfizer levert aan ons land de tweede helft van augustus en de eerste helft van september al zeker bijna 1,9 miljoen nieuwe doses van zijn vaccin. Het is wat wennen: tot enkele maanden geleden was het vooral uitkijken naar nieuwe leveringen door de firma's om snel meer mensen te kunnen vaccineren. Nu moeten we steeds meer op zoek naar personen om onze voorraad vaccins aan kwijt te kunnen. In België is over het geheel 82% van de volwassen bevolking (ouder dan 18 jaar) al volledig gevaccineerd. Maar drie EU-landen doen het beter: Malta, IJsland en Ierland. Ook het VK zit nog niet aan 80%. Toch wat het toedienen van een eerste dosis betreft, zijn we onze koppositie van de voorbije periode weer verloren. We blijven - als land - voorlopig steken op 85%. In Frankrijk, bijvoorbeeld, kreeg al meer dan 88% van de volwassen bevolking een eerste dosis. Hebben de Franse anti-vaxxers meer invloed in Brussel dan in eigen land? Vlaanderen afzonderlijk bekeken doet het, zoals genoegzaam bekend, een stuk beter. Al meer dan 90% van de bevolking ouder dan 18 jaar kreeg een eerste prik. En ook de vaccinatie van jongeren was hier de voorbije weken een onverhoopt succes: 71% van de jongeren tussen 12 en 15 jaar, en 80% van de 16- en 17-jarigen haalden vóór 20 augustus al een eerste prik. Dat is een stuk hoger dan in de rest van het land, en vooral dan in Brussel. In het Hoofdstedelijk Gewest kreeg nog maar 17% van de 12- tot 15-jarigen en 30% van de 17- en 18 jarigen een eerste prik. Nog ter herinnering: de mensen die nu in aanmerking komen voor een boostervaccin zijn patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit, nierdialysepatiënten, hiv-patiënten met minder dan 200 CD4-cellen per mm3 bloed, patiënten met maligne bloedtumoren, transplantatiepatiënten en patiënten met inflammatoire aandoeningen die medicatie krijgen die de immuniteit verlaagt. Of en wanneer ook de kwetsbare populatie van ouderen in woonzorgcentra een booster krijgt, wordt nog verder bekeken.