In aanloop naar de syndicale verkiezingen organiseerde de Verenigde Meetjeslandse Huisartsenkring, Vemehak, vorige week een debat met vertegenwoordigers van de drie door het Riziv erkende artsenvakbonden. Ze zetten uitgebreid hun standpunten uiteen en gingen geanimeerd in discussie met de zaal. De ideologische verschillen en het verschil in visie en aanpak tekenden zich duidelijk af. Uiteindelijk was dat ook de bedoeling. Debatten helpen om gefundeerde keuzes te maken. Ze helpen ook om hardnekkige misverstanden de wereld uit te helpen. Zo klopt het bijvoorbeeld helemaal niet dat enkel wie gesyndikeerd is, mag stemmen. Elke erkende arts is daartoe gerechtigd, u hoeft geen lid te zijn van een vakbond.

U hebt de verdomde plicht om tussen 6 en 26 juni uw digitale stem uit te brengen

Vemehak is zowat de enige artsenvereniging die een debatavond organiseert. Het thema leeft duidelijk niet bij de basis en de (kring)besturen. Dat is zonder meer verbijsterend. Samen met de overheid en de ziekenfondsen beheren de artsensyndicaten een miljardenbudget. Beslissingen in de Nationale Commissie en elders kunnen een impact hebben op andere zorgverleners en andere segmenten van de ziekteverzekering. Last but not least verdedigen artsensyndicaten natuurlijk uw beroepsbelangen. Voor dat alles doen ze een beroep op tientallen vrijwilligers. Artsen die zonder dat er een noemenswaardige vergoeding tegenover staat dossiers instuderen en in raden en commissies zetelen. Vaak ten koste van hun eigen praktijk(inkomsten) en privéleven.

Voor hun slagkracht is het essentieel dat syndicaten zo representatief mogelijk zijn. En representatief zijn ze pas als heel veel artsen deelnemen aan de stembusslag. U hebt met andere woorden de verdomde plicht om tussen 6 en 26 juni uw digitale stem uit te brengen. Doe dat dan ook.

In aanloop naar de syndicale verkiezingen organiseerde de Verenigde Meetjeslandse Huisartsenkring, Vemehak, vorige week een debat met vertegenwoordigers van de drie door het Riziv erkende artsenvakbonden. Ze zetten uitgebreid hun standpunten uiteen en gingen geanimeerd in discussie met de zaal. De ideologische verschillen en het verschil in visie en aanpak tekenden zich duidelijk af. Uiteindelijk was dat ook de bedoeling. Debatten helpen om gefundeerde keuzes te maken. Ze helpen ook om hardnekkige misverstanden de wereld uit te helpen. Zo klopt het bijvoorbeeld helemaal niet dat enkel wie gesyndikeerd is, mag stemmen. Elke erkende arts is daartoe gerechtigd, u hoeft geen lid te zijn van een vakbond. Vemehak is zowat de enige artsenvereniging die een debatavond organiseert. Het thema leeft duidelijk niet bij de basis en de (kring)besturen. Dat is zonder meer verbijsterend. Samen met de overheid en de ziekenfondsen beheren de artsensyndicaten een miljardenbudget. Beslissingen in de Nationale Commissie en elders kunnen een impact hebben op andere zorgverleners en andere segmenten van de ziekteverzekering. Last but not least verdedigen artsensyndicaten natuurlijk uw beroepsbelangen. Voor dat alles doen ze een beroep op tientallen vrijwilligers. Artsen die zonder dat er een noemenswaardige vergoeding tegenover staat dossiers instuderen en in raden en commissies zetelen. Vaak ten koste van hun eigen praktijk(inkomsten) en privéleven. Voor hun slagkracht is het essentieel dat syndicaten zo representatief mogelijk zijn. En representatief zijn ze pas als heel veel artsen deelnemen aan de stembusslag. U hebt met andere woorden de verdomde plicht om tussen 6 en 26 juni uw digitale stem uit te brengen. Doe dat dan ook.