Alles over Nationale Commissie

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde het project rond de thuishospitalisatie goed. De discussie rond de praktijkpremie is nog niet helemaal afgerond. De drempel voor het aantal Sumehrs zou worden verhoogd.

Een groter stuk capitatie door een hoog GMD-honorarium en een lager bedrag voor de consultatie. Dat is de kern van de New Deal voor huisartsen - het derde financierings- en organisatiemodel voor de praktijken.

Bvas wil garanties dat huisartsen die in het nieuwe financieringsmodel van de New Deal treden, er financieel niet op achteruitgaan.

In samenwerking met de Nationale Commissie en de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) stelde het Riziv samen met de FOD Volksgezondheid en het eHealth-platform een actieplan op om gegevensuitwisseling te promoten. Mickael Daubie, directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging geeft tekst en uitleg.

Zoals we al hebben gemeld, keurde de Nationale Commissie een voorstel goed dat tot een snellere uitbetaling moet leiden van de vergoeding voor een medisch advies over een euthanasievraag. Kartel eist dat er nu gauw ook een uitvoerings-KB volgt dat de vergoeding voor de euthanasie zelf regelt.

Op de Nationale Commissie van maandag 30 januari werd uitgebreid gesproken over de huisartsenwachtposten. Op korte termijn komen er een aantal maatregelen voor wat extra onthaalpersoneel en meer financiële ademruimte. Op 13 februari wordt er verder gepraat.

"Er is op de Nationale Commissie maandag heel lang gesproken over het dossier van de wachtposten, dat is opgesplitst in een aantal deeldossiers." Dokter Roel Van Giel doet namens AADM het relaas over de verschillende onderdelen van het probleem. Belangrijk is dat er snel een structurele oplossing komt.

AADM verwijt de Bvas een ondoordachte actie, die alleen maar verliezers zou hebben gekend: de patiënten - maar ook de artsen.

De minister is over de brug moeten komen, anders had BVAS de opzegging gewoon bevestigd, stelt Bvas in een reactie naar de pers. Over de precieze invulling van de details kan nu verder worden overlegd.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop. Bvas noemt de actie geslaagd, maar de andere artsensyndicaten zijn erg kritisch.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop.

Met een aangetekende brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen startte Bvas - dat de meeste artsenzitjes in de Nationale Commissie bezet - de procedure om het lopende akkoord artsen-ziekfondsen op te zeggen.

De meeste artsenhonoraria krijgen een 'lineaire index' van 7,11%. Bvas is blij dat het verschil met de index van de gezondheidszorgbegroting van 8,14% zo klein mogelijk is gehouden. Maar voor dit syndicaat hangt het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen toch aan een zijden draadje.

Op dit moment zijn in ons land 67,08% van de erkende huisartsen geaccrediteerd - 11.074 op 16.506. Bij de specialisten gaat het over 18.297 artsen op een totaal van 28.378 (64,47%).

De softe echelonnering - het verminderd remgeld bij een specialist als de patiënt een verwijsformulier van zijn huisarts voorlegt - wordt in nog geen honderdste van de keren dat het mogelijk zou zijn, toegepast. Van het oorspronkelijke geplande budget daarvoor wordt 1,4% opgebruikt.