Alles over Nationale Commissie

De overheid heeft de mond vol over de toegankelijkheid van de geneeskunde, maar kan niet eens correcte cijfers over de 'conventioneringsgraad' ophoesten. Dat kaartte Johan Blanckaert van BVAS aan op een vergadering van de NCAZ.

Huisartsen, geriaters, psychiaters en neurologen zullen beter vergoed worden om bewoners van een woonzorgcentrum ter plekke op te volgen. De regering zette twee voorstellen van de medicomut daarover om in Koninklijke Besluiten.

Er is eindelijk een regeling voor de 16 miljoen euro die in het vorige akkoord was opzij gezet voor de ondersteuning van huisartsenpraktijken. De discussies op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen gingen maandag 18 maart onder meer nog over de concentratie van borstkankerzorg, en de berekening van de 'conventiecijfers'.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde in het VTM-Nieuws een pakket maatregelen van 55 miljoen euro aan om huisartsen en huisartsenpraktijken te ondersteunen. Het gaat daarbij deels om maatregelen waarover al beslist werd in de Nationale Commissie.

De bevriezing van de ereloonsupplementen voor patiënten in de ziekenhuizen wordt verlengd tot 31 december 2024. Dat heeft de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen donderdag beslist, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 22 januari ging de discussie vooral over het verbod op de ereloonsupplementen. Daarnaast werd een nota gepresenteerd over de 'Zorgcentra na seksueel geweld' en werd al vooruitgeblikt op de werking voor het nieuwe jaar.

Door de lineaire toepassing van de index kunnen in dit akkoord geen nieuwe projecten gefinancierd worden vanuit de indexmassa. Met bedragen die daarbuiten nog beschikbaar zijn kunnen wel nog een aantal opwaarderingen en nieuwe maatregelen worden uitgevoerd of gepland.

Machteld Hofmans begon 16 jaar geleden als huisarts in Mechelen. Sinds oktober zit ze voor ASGB/Kartel in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Wat drijft haar om dit belangrijke engagement op zich te nemen? Wat hoopt ze voor huisartsen in 2024 te verwezenlijken?

Het Belgisch Kankerregister rondt de evaluatie af van drie jaar centralisatie complexe chirurgie. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kreeg de vóórpublicatie.

Op de Nationale Commissie van maandag 3 juli werd een nieuw voorstel goedgekeurd voor de financiering van de wachtdienst en de functionele samenwerkingsverbanden. 'Functioneel' zonder een performante 1733-triage is wel een illusie, stelt dokter Jos Vanhoof. Voor de ondersteuning van huisartsenpraktijken komt er tegen het eind van de zomer een uitgewerkt voorstel.

Op de Nationale Commissie werd maandag 26 juni zo goed als een akkoord bereikt over de 'new deal' voor de huisartsen. Volgende maandag kunnen de laatste details worden uitgeklaard, waarna op 10 juli het Verzekeringscomité het voorstel zou kunnen goedkeuren.

De Nationale Commissie keurde de projecten voor appropriate care goed. Op het deelbudget van de artsen wordt daarmee voor dit jaar 7 miljoen euro gevonden, die in principe beter kunnen worden besteed. Op jaarbasis is dat een kleine 30 miljoen.

Volgende week donderdag, 29 juni, ontsleutelt de gerechtsdeurwaarder op het Riziv de uitgebrachte stemmen voor de medische verkiezingen van dit jaar. Kort daarop zal de uitslag bekend zijn.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde het project rond de thuishospitalisatie goed. De discussie rond de praktijkpremie is nog niet helemaal afgerond. De drempel voor het aantal Sumehrs zou worden verhoogd.

Een groter stuk capitatie door een hoog GMD-honorarium en een lager bedrag voor de consultatie. Dat is de kern van de New Deal voor huisartsen - het derde financierings- en organisatiemodel voor de praktijken.

Bvas wil garanties dat huisartsen die in het nieuwe financieringsmodel van de New Deal treden, er financieel niet op achteruitgaan.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info