Alles over Nationale Commissie

Op de Nationale Commissie van afgelopen maandag werd lang gediscussieerd over de zeven projecten voor transversale zorg van het Riziv.

Op de Nationale Commissie van maandag 29 augustus kwam naast de transversale zorg onder meer nog de inning van het remgeld bij teleconsultaties ter sprake.

Het is niet alleen een verhaal van meer huisartsen. Het is vooral een kwestie van een goede taakverdeling en praktijkorganisatie, van samenwerking en digitalisering, van nieuwe zorgvormen en financieringsmodellen.

De ministerraad keurde vrijdag principieel een bedrag van 207 miljoen euro goed voor een 'eenmalige bijkomende vergoeding' voor de zorgverleners - voor prestaties gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De functionele samenwerkingsverbanden tussen huisartsenwachtposten moeten operationeel zijn tegen begin 2024. Bvas waarschuwt: huisartsen moeten deze verbanden beheren. Volgens Kartel hangt het succes van de samenwerkingsverbanden vooral af van de beschikbaarheid van telefonische triage (1733).

Het is stilaan traditie: het akkoord artsen-ziekenfondsen belooft een grondige herziening van de accreditering. Maar ditmaal wordt dat gekoppeld aan de hervorming van de nomenclatuur.

De artsensyndicaten krijgen dezelfde subsidie als vorige jaren en die wordt in 2021 en 2022 zelfs geïndexeerd.

De Nationale Commissie van maandag 4 oktober keurde de werkingskosten goed van de 14 wachtposten die ook in de week open blijven. Een van de volgende commissies moet, op voorstel van de werkgroep, de definitieve criteria vastleggen.

De ministerraad keurde vrijdag 10 september een KB goed dat het preanesthesieconsult mogelijk maakt. De nieuwe nomenclatuurnummers werden eind vorig jaar door de Nationale Commissie goedgekeurd.

De Nationale Commissie keurde op 30 augustus een aantal dossiers goed over wijzigingen in de nomenclatuur. Daarbij zit de goedkeuring van de bepaling van de sFlt-1/PlGF ratio - een test die pre-eclampsie voorspelt, maar vooral erg accuraat uitsluit.

Maandag 30 augustus lag een voorstel op tafel om voor het griepvaccin dit seizoen de derdebetalersregeling in te voeren - zoals dat vorige jaar is gebeurd.De vraag kwam van AADM/Domus Medica.

Definitieve conclusies over de krimpende cijfers voor de artsenhonoria in het eerste trimester van dit jaar (zie cover) werden er nog niet getrokken. Maar men zal lessen moeten meenemen naar de toekomst.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bekeek op 28 juni een voorstel om de huisartsenwachtposten te financieren voor een wachtdienst in de week. In afwachting van een definitieve oplossing worden de lopende projecten nog drie maanden verlengd.

Honderden huisartsen waren vergeten over te schakelen naar het eGMD. Ze dreigden de honoraria voor verlenging van het GMD mis te lopen. De Bvas trok aan de alarmbel. De ziekenfondsen geven de huisartsen nog een laatste kans, tot 15 maart aanstaande.

De werkgroep GMD binnen de medicomut moet zich nu in de eerste plaats buigen over een vergoeding voor startende huisartsen, vindt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.

"Er kwamen bij de besprekingen over het akkoord heel wat kwesties aan bod die al jaren aanslepen", vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. "Maar waar er andere jaren volstaan wordt met een principiële verklaring in het akkoord, zijn er nu duidelijke stappen vastgelegd."

Het Verzekeringscomité en de Algemene Raad keurden op 21 december het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021 goed. Het akkoord kreeg de week voordien de goedkeuring al van alle leden van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!