...

Om de stress van het jachtige leven beter aan te kunnen, zijn yoga, mindfulness, meditatie, tai chi, kine- en fysiotherapie handige hulpmiddelen. Men leert er onder meer de voordelen van buikademhaling. "Het komt er echter op aan om deze gewoonte niet alleen in rust, maar ook bij het spreken toe te passen. De voordelen die op de yogamat worden ervaren moeten ook in het dagelijkse leven en vooral bij het spreken worden behouden. Over die missing link gaat het boek: hoe passen we de buikadem toe als we spreken", schrijft Carry De Clercq in haar inleiding. In een eerste hoofdstuk wordt breedvoerig uitgelegd hoe onze ademhaling en spraak in elkaar zitten, en vooral hoe en waarom we de fysiologische buik- ademhaling van onze baby- en kleutertijd verloren zijn. "Buikademhaling ontstaat door de samenwerking van middenrif en longen. Het is de natuurlijke, aangeboren manier van rustig ademen. Indien je met je borst of schouders ademt, dan spreken we van een hoge of stressadem. Het goede nieuws is dat iedereen met voldoende training opnieuw met de buik kan leren ademen", vervolgt Carry. Hoge ademhaling is het gevolg van stress en van een chronisch overwicht van het sympathische op het para- sympathische zenuwstelsel. Dat lijdt tot een bijna constant hoge, oppervlakkige en frequente adem en vereist van ons lichaam ook meer energie.Hoge adem is een vermoeiende, in- efficiënte en onnatuurlijke manier van ademen. Bovendien komt hierdoor ook onze stemgeving en ons spraak- vermogen in het gedrang. De om- schakeling van buik- naar borstademhaling begint al van op de schoolbanken. "Heel veel kinderen worstelen met een hoge adem terwijl ze leren lezen en rekenen. Zo gaan uiteindelijk de meeste mensen door het leven met een hoge adem terwijl ze praten. We moeten onze ademhaling laten coördineren met onze stembanden en articulatie- organen, terwijl onze algemene lichaamshouding eveneens een grote rol speelt", stelt de stemcoach. In een volgend hoofdstuk wordt aan de hand van oefeningen stap voor stap uitgelegd hoe de ademstemreflex en het buikademen tijdens het spreken kan worden toegepast. In een eerste fase leer je hoe je heel bewust met de buik kan ademen, om het daarna in allerlei spreeksituaties toe te passen. Na verloop van tijd moet de buikademhaling tijdens het spreken automatisch ver- lopen. De oefeningen worden waar nodig met tekeningen geïllustreerd. Het boek is doorspekt met quotes en enthousiaste getuigenissen van bekende en minder bekende Vlamingen, die de behandeling hebben gevolgd en de aangereikte middelen hebben gebruikt. Hieruit blijkt dat de 'ademrevolutie' voor hen niet alleen een dankbare aanwinst geweest is bij het spreken, maar hen ook meer zelfvertrouwen en rust heeft bezorgd. "Na elke begeleiding merk ik dat mensen gelukkig zijn met hun gezonde, nieuwe stem. Maar ze vertellen me ook dat ze zich fysiek en psychisch beter voelen, meer energie hebben en minder spreekangst ervaren", concludeert de auteur van het boek. Deze holistische stemtherapie richt zich niet alleen tot diegenen die beroepshalve veel spreken of zingen, maar ook tot elkeen die er naar streeft om zijn stem beter en vlotter te ge- bruiken, om er dan ook zelf rustiger van te worden. dr. Jean-Marie Segers