...

Vias institute bevroeg een representatieve steekproef van 1.000 personen in een relatie. Zowat 8 op de 10 koppels rijdt minstens eenmaal per week met zijn partner samen ergens naartoe; 1 op de 8 doet dat dagelijks. Bij vier op tien koppels rijdt de man altijd, bij nog eens vier op tien rijdt de man het vaakst.De meest genoemde ergernissen voor iemand die met een partner meerijdt zijn te snel en te traag rijden. Toch zijn er grote verschillen tussen de ergernissen van de mannen en die van de vrouwen (zie tabel). 22% van de mannen vindt dat hun partner te traag rijdt achter het stuur. Vrouwen ergeren zich vooral als hun partner te snel rijdt (30%). Dit ligt in lijn met bevindingen van Vias over het toegegeven snelheidsgedrag. Mannen geven toe vaker de snelheidslimieten te overschrijden dan vrouwen.De helft van de bestuurders krijgt opmerkingen van zijn partner over zijn of haar rijgedrag. Bij 1 op de 8 gebeurt dat zelfs elke rit. Bij een derde van de opmerkingen volgt er een discussie maar past de partner zijn rijstijl niet aan. Mannen doen dat minder dan vrouwen. In 2/3 van de gevallen past de bestuurder wel zijn rijgedrag aan.Ten slotte nog: de helft van de mannelijke respondenten beweert zonder verpinken een betere bestuurder te zijn dan hun partner. Bij de vrouwen vindt slechts 19% dat van zichzelf. Objectief bekeken hebben vrouwen gelijk: zij zijn veiligere bestuurders dan mannen.